Tin Nổi Bật
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên họp thứ nhất
Sáng 17/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Giải pháp “mũ bảo hiểm chống tham nhũng”
Tổng Bí thư lần đầu tiên tham gia Đảng ủy Công an Trung ương
Minh bạch trong đấu giá tài sản để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
PCTN
Thông tin chính trị - Kinh tế trong tỉnh
Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Công an và phòng Nội vụ huyện Ninh Giang đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 Tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) và triển khai thực hiện Chỉ thị 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Trưởng Ban Nội chính Trung ương gặp mặt cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đề án về lĩnh vực công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng. 16 điểm sửa đổi mới của luật và kỳ vọng “khắc tinh” của tham nhũng
Công bố quyết định giám sát phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng Triển khai Quyết định và Kế hoạch giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Ninh Giang
Thay ngay cán bộ, công chức nhũng nhiễu DN Kiểm tra việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy
PCTN
Tin đọc nhiều nhất
Giới thiệu về vị trí, chức năng, tổ chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
(28/08/2013)
Đề cương giới thiệu, tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng
(23/02/2011)
Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và quy chế hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy
(28/08/2013)
Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng (tiếp theo từ câu 11 đến câu 40)
(18/02/2011)
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
(10/10/2014)
Danh sách các vụ án đã thụ lý, giải quyết từ khi triển khai Luật PCTN
(09/02/2011)
Tìm kiếm
Tin mới
KCN Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên họp thứ nhất
KCN Giải pháp “mũ bảo hiểm chống tham nhũng”
KCN Tổng Bí thư lần đầu tiên tham gia Đảng ủy Công an Trung ương
KCN Minh bạch trong đấu giá tài sản để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng
KCN Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Công an và phòng Nội vụ huyện Ninh Giang đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016
Điểm tin báo chí
KCN Điểm báo tuần số 75 (Từ ngày 30-8 đến ngày 5-9-2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần (Từ ngày 12-7 đến ngày 18-7-2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần số 64 (Từ ngày 14/6 đến ngày 21/6/2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần số 61 (Từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần số 30 (từ ngày 07/10/2013 đến ngày 13/10/2013) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
Liên kết website
Số lượt truy cập:14254605
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010