Tin Nổi Bật
Cung cấp công cụ, củng cố niềm tin cho doanh nghiệp tham gia chống tham nhũng
“Có sự chuyển dịch, liên kết giữa khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước để tham nhũng, nên phải chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước và doanh nghiệp (DN) phải tham gia”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ cho biết.
Một số nội dung mới, cụ thể tại Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước
Nữ cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đi thăm quan và ôn lại truyền thống lịch sử ngày 20/10.
Ban Nội chính Tỉnh ủy hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt.
PCTN
Thông tin chính trị - Kinh tế trong tỉnh
Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố kết quả giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng phải như rửa mặt hàng ngày”
Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). Thông báo Kết quả Hội nghị chuyên đề và đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hiện công việc khoa học, hiệu quả. Cán bộ Nội chính nêu gương LIÊM CHÍNH để chống tham nhũng, lãng phí
Không ngừng SÁNG TẠO để nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu về công tác nội chính và PCTN. Phẩm chất BẢN LĨNH trong chuẩn mực đạo đức cán bộ nội chính Đảng
Trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp để tham mưu phòng, chống tham nhũng hiệu quả Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng
PCTN
Tin đọc nhiều nhất
Giới thiệu về vị trí, chức năng, tổ chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
(28/08/2013)
Đề cương giới thiệu, tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng
(23/02/2011)
Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và quy chế hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy
(28/08/2013)
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
(10/10/2014)
Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng (tiếp theo từ câu 11 đến câu 40)
(18/02/2011)
Danh sách các vụ án đã thụ lý, giải quyết từ khi triển khai Luật PCTN
(09/02/2011)
Tìm kiếm
Tin mới
KCN Cung cấp công cụ, củng cố niềm tin cho doanh nghiệp tham gia chống tham nhũng
KCN Một số nội dung mới, cụ thể tại Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước
KCN Nữ cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đi thăm quan và ôn lại truyền thống lịch sử ngày 20/10.
KCN Ban Nội chính Tỉnh ủy hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt.
KCN Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố kết quả giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng
Điểm tin báo chí
KCN Điểm báo tuần số 75 (Từ ngày 30-8 đến ngày 5-9-2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần (Từ ngày 12-7 đến ngày 18-7-2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần số 64 (Từ ngày 14/6 đến ngày 21/6/2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần số 61 (Từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2014) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
KCN Điểm báo tuần số 30 (từ ngày 07/10/2013 đến ngày 13/10/2013) về nội chính và phòng, chống tham nhũng
Liên kết website
Số lượt truy cập:14270886
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010