Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Các đại biểu tham dự đại hội
Đại hội Chi bộ Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính nhiệm kỳ 2017 -2020.

Thực hiện Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 11/10/2017, Chi bộ Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính đã tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020; Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Ủy Khối CCQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính có  vị trí, vai trò quan trọng  trong hệ thống tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy;  có  chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp  Lãnh đạo Ban theo dõi tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh;  Thường xuyên nắm tình hình; tham mưu thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan nội chính; Theo dõi, tham mưu về công tác Cải cách tư pháp.....Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi bộ đã tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo ban và phối hợp tốt với các chi bộ, các phòng nghiệp vụ liên quan. Mặc dù mới được thành lập, cơ chế hoạt động còn có những mặt hạn chế do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, kinh nghiệm chưa có nhiều, nhưng trong  thời gian qua Chi bộ Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính đã có nhiều cố gắng, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các các nhiệm vụ chuyên môn  theo chương trình công tác trọng tâm được Lãnh đạo Ban giao.

      Về công tác xây dựng Đảng chi bộ đã có sự quan tâm đúng mức; Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hoá bằng văn bản để tổ chức thực hiện. Thường xuyên duy trì nề nếp và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò nòng cốt đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2017 -2020 tới, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của mỗi đảng viên, Chi bộ Phòng theo dõi công tác CCQNC sẽ tiếp tục phấn đấu, có những chuyển biến mới và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn. 
 
         BBT 

[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010