Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Ảnh minh họa
Chương trình công tác năm 2017 của Đảng bộ Ban Nội chính TỈnh ủy.

Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ quan; Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác năm 2017 như sau:

Quý 1/2017:

        1. Tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2016, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2017, ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; hướng dẫn các Chi bộ xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2017.

        2.  Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt:

       - Quán triệt những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 4 của BCHTW Đảng khóa XII (theo Kế hoạch của ĐUK Tỉnh ủy và ĐUK).

       - Tuyên truyền về kết quả kỳ họp  lần thứ 2, Quốc hội khóa XIV (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo ĐUKCCQ tỉnh).

       - Tuyên truyền kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng 05/1/1966- 05/1/2017 (theo chỉ đạo của TW và Lãnh đạo Ban).

       - Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng CSVN và Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về tổ chức tết Đinh dậu (theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy và ĐUK).

       - Quán triệt các văn bản mới của TW, Tỉnh ủy và ĐUK, trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2017 và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị về Bảo đảm an ninh trật tự, đón tết Đinh dậu an toàn, tiết kiệm.

       3. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và ĐUK. Tiếp tục thực hiện việc thi đua “xây dựng gương người tốt, việc tốt” và ghi danh, biểu dương theo quy định; xây dựng Kế hoạch và tổ chức đăng ký thực hiện.

        4. Triển khai phong trào thi đua, phát động và đăng ký thi đua năm 2017.

        5. Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề (chủ đề "Quản lý, theo dõi địa bàn và nghiệp vụ đi công tác cơ sở"

        6. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo ban thông qua và tổ chức thực hiện.

         7. Thực hiện các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, chức năng của Đảng ủy.

         Quý 2/2017:

         1. Tổ chức hội nghị Đảng bộ, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

         2.  Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề quý II: “Học tập, làm theo Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(theo HD của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh).

        3. Triển khai cuộc kiểm tra của Ban chấp hành đảng bộ về việc chấp hành Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế của Đảng ủy, Chi bộ, Cơ quan; kết quả công tác chuyên môn, Trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng đối với  Chi bộ Văn phòng và đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng ban nội chính.

        5. Nghe và cho ý kiến về kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2017. 

        6. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo Ban thông qua và tổ chức thực hiện.

        7. Thực hiện các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, chức năng của Đảng ủy.

          Quý 3/2017:

         1. Tổ chức hội nghị Đảng bộ, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

         2. Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ĐUKCCQ tỉnh

         3. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề quý III/2017 Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh).

         4. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai cuộc kiểm tra thứ nhất năm 2016 đối với tập thể chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng theo dõi xử lý các vụ án; đôn đốc các chi bộ thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát đảng viên (theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKTĐU năm 2017).

         5. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo Ban thông qua và tổ chức thực hiện.

         6. Thực hiện các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, chức năng của Đảng ủy.

          Quý 4/2017:

        1. Tổ chức hội nghị Đảng bộ, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2017.

        2. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đánh giá kết quả học tập các chuyên đề năm 2017 theo chủ đề “ Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh:" theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy KCCQ tỉnh.

        3. Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ĐUKCCQ tỉnh.

        4. Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Ban; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác các lĩnh vực tham mưu giúp lãnh đạo Ban thông qua và tổ chức thực hiện.

        6. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá chất lượng, bình xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

        7. Tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

·        Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Chương trình công tác chung của Đảng ủy, các Đồng chí Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy phụ trách các lĩnh vực chủ động xây dựng kế hoạch công tác và triển khai thực hiện.

-  Bí thư các Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch công tác của Chi bộ mình phù hợp với Chương trình công tác chung của Đảng ủy, tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp.

- Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy giúp Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chi bộ thực hiện.

- Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy giúp Đảng ủy theo dõi, tổng hợp tình hình và Báo cáo định kỳ theo quy định, kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chương trình công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Ban.

 

          BBT 

[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010