Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Kết quả thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Đến hết ngày 31/3/2019 đã có 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc giao nhận bản kê khai và thực hiện xong việc công khai Bản kê khai, thu nhập năm 2018

Năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 33- CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78/2013/NĐ- CP ngày 30/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 30/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đã ban hành 58 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai, đôn đốc thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập; đã xây dựng kế hoạch kê khai và kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình.

Việc kê khai, công khai, kiểm soát kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, năm 2018, số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 10.745 người (đạt 100%). Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết và công bố tại cuộc họp. Trong đó, các đảng ủy viên, cấp ủy viên thực hiện công khai tại cuộc họp chi bộ và cuộc họp cấp ủy theo đúng quy định tại Chỉ thị 33- CT/TW.

Đến hết ngày 31/3/2019 đã có 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc giao nhận bản kê khai và thực hiện xong việc công khai Bản kê khai, thu nhập năm 2018./.                                                                

                                                                                                                                          AN/BNCTU

[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010