Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Ảnh minh họa
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện giám sát đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

        Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và của Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Hữu Uyển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 18/02/2014 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

         Cùng làm việc với Đoàn có đồng chí Đào Thanh Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Sở, các đồng chí đại diện các phòng, ban , đơn vị trực thuộc Sở.

         Trên cơ sở báo cáo của Lãnh đạo, Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy về về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan. Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy.

         Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động quán triệt, triển khai, tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản như Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định 78/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao đông dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 20/02/2014 về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Công văn số 1267/SVHTTDL-TCCB, ngày 27/11/2013 của Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức việc kê khai tài sản; Kế hoạch số 160/KH-SVHTTDL, ngày 20/02/2014 về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Kết quả có tổng số 24 đơn vị trực thuộc Sở với tổng số 125 người thuộc diện phải kê khai tài sản, đã kê khai 125 người (đạt 100%). Về trình tự, thủ tục kê khai được thực hiện đúng quy định, việc công khai bản kê khai được thực hiện bằng 02 hình thức là công bố tại cuộc họp và niêm yết công khai đúng quy định, đã lập biên bản công khai, có xác nhận của Công đoàn cơ sở theo quy định. Thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản đối với cấp ủy viên và đảng viên theo quy định của Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy. Không có đơn thư tố cáo việc kê khai không trung thực, không phải tiến hành xác minh. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sơ kê khai được thực hiện đúng quy định. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản (01 cuộc đối với Trung tâm Đào tạo Huấn luyện thể thao). Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

          Kết luận buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đạt hiệu quả, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng như vai trò của các Đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

                 ĐVK (Ban Biên tập)

 

 

 


[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010