Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Ảnh buổi làm việc
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương công bố Kết luận giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc

Đoàn giám sát công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương do đồng chí Lê Xuân La, Phó trưởng ban làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc để công bố dự thảo Kết luận kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc.

 Làm việc với Đoàn Giám sát, về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc có đồng chí Trịnh Quốc Thịnh, Viện trưởng cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Đoàn giám sát Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho thấy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã chủ động phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Đơn vị đã ban hành các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác để quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Việc phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo kết quả giám sát, Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo. Ngoài ra, đơn vị cũng trình bày một số ý kiến giải trình với các hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát chỉ ra đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, đại diện lãnh đạo ngành dọc cấp trên ghi nhận những kết quả mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã đạt được, đề nghị đơn vị tiếp thu thực hiện nghiêm túc kết luận của Đoàn giám sát. Đồng chí cũng chỉ đạo đơn vị cần trú trọng công tác quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lồng ghép việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đao đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc sớm khắc phục những tồn tại mà Đoàn giám sát chỉ ra. Về phía Huyện ủy Gia Lộc luôn chú trọng quan tâm đến công tác nội chính, hàng quý đều tổ chức họp nội chính để nắm tình hình, chỉ đạo sâu sát. Hàng năm Huyện ủy đều có chỉ thị giao nhiệm vụ cụ thể cho Viện kiểm sát và thường xuyên có biện pháp giám sát. Đồng chí cũng khẳng định Viện kiểm sát nhân dân huyện đã có những nỗ lực góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Lê Xuân La đánh giá cao những thành tích mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã đạt được trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác, đồng chí cũng yêu cầu đơn vị có các biện pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng..; tăng cường công tác phối hợp với các ngành làm án; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập…

 
 
 
 
 
 
      Nguồn VKSND tỉnh

[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010