Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (o5/01/1966 - 05/01/2018)

Ngày 05-01-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133, thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ngành Nội chính hiện nay. Đồng chí Trường Chinh được phân công làm Trưởng ban, đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Phó Trưởng ban.

Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan làm công tác tham mưu cho Đảng về nội chính đã có nhiều thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Nội chính Đảng đã từng bước trưởng thành và phát triển. Từ chức năng tham gia chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ngành đã vươn rộng tầm tham mưu cho Đảng về chủ trương, chính sách lớn về an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng; về chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án có biểu hiện oan sai nghiêm trọng.

Ngành Nội chính Đảng còn đóng góp to lớn trong việc tham mưu củng cố, kiện toàn về tổ chức, hoạt động, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và cán bộ có chức danh tư pháp của các cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương… góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy: việc tái lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy là chủ trương đúng đắn, khẳng định tầm quan trọng của công tác nội chính Đảng; Ban Bí thư đồng ý tiếp tục lấy ngày 5-1 hằng năm là Ngày Truyền thống ngành Nội chính Đảng và là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác Nội chính Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần thực hiện tốt hơn công tác nội chính, và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đến nay, hệ thống các cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác nội chính đã được kiện toàn trên phạm vi cả nước. Ngành Nội chính Đảng có đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, phẩm chất đạo đức trong sạch, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ngành Nội chính Đảng đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham mưu có hiệu quả cho Đảng về công tác nội chính trên phạm vi cả nước. Trước những thách thức và thời cơ mới, ngành Nội chính Đảng đã, đang và sẽ phấn đấu hết sức để xứng đáng là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy địa phương về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và địa phương, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; góp phần ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

             BBT


[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010