Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Kiểm tra công tác Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Kinh Môn, Thanh Miện và Chí Linh

Thực hiện Quyết định số 3057/QĐ-HĐPH ngày 6/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, trong các ngày 25,26,27/10/2017 Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại thị xã Chí linh và các huyện Thanh Miện, Kinh Môn.

Trong năm 2017, các huyện, thị xã, đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân theo đúng Chương trình, Kế hoạch như: Triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2017;  Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2017-2021, theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 05/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới đến đông đảo tầng lớp nhân dân trên bàn góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

          Tuy nhiên, công tác PBGDPL tại địa phương cũng còn một số tồn tại, như: Việc xây dựng và triển khai một số Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL của Hội đồng phối hợp thị xã và các huyện còn chậmSự phối hợp giữa một số ngành thành viên trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, thiếu chủ động; hoạt động của lực lượng làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; Hòa giải viên không đồng đều, việc bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ này chưa được quan tâm đúng mức; việc hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL gặp nhiều khó khăn, chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đối với những người làm công tác PBGDPL còn rất hạn chế ... Kết thúc buổi kiểm tra, Trưởng các đoàn kiểm tra đã đưa ra các kiến nghị đối với Hội đồng phối hợp các đơn vị kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

 
 
          theo STP 

[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010