Giới Thiệu
NAVị trí, chức năng
NANhiệm vụ quyền hạn
NACơ cấu tổ chức
Tin tức sự kiện
NAQuốc tế
NATrong nước
NATrong tỉnh
Công tác nội chính
Công tác PCTN
NATuyên truyền PCTN
NAPCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
NAChuyên đề PCTN
NAHồ sơ tham nhũng
NATin khác
Văn bản Pháp lý
NAVăn bản của TW
NAVăn bản của Tỉnh
NAVăn bản của Ban Nội chính
NAVB lưu trữ
Lịch làm việc
Cải cách tư pháp
NAVăn bản về CCTP
NACác tin hoạt động về CCTP
Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
Liên kết website
Logo liên kết
Chi Tiết


Ảnh buổi làm việc.
Kết luận giám sát công tác Nội chính và PCTN tại Phòng Tư pháp và Thanh tra Thành phố Hải Dương.

Ngày 28/11, Đoàn giám sát của ban Nội chính Tỉnh ủy đã công bố kết luận về giám sát đối với hai đơn vị Phòng Tư pháp và Thanh tra Thành phố Hải Dương về thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và 6 tháng năm 2017.
Tham dự  có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Đoàn Đức Vinh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Sở Tư pháp, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố; tập thể lãnh đạo và CBCC phòng Tư pháp và Thanh tra Thành phố; các thành viên Đoàn giám sát. Đồng chí Lê Xuân La, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
 
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và Quyết định số 77-QĐ/BNC, ngày 29/8/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc giám sát đối với các cơ quan nội chính thuộc Thành phố Hải Dương trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng từ tháng 01/2016 đến 30/6/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát; đã làm việc với các đơn vị đề nghiên cứu báo cáo, xem xét các sổ sách, nghị quyết, các văn bản tham mưu chỉ đạo và các hồ sơ công việc. Thông qua giám sát giúp các đơn vị nhận thức rõ những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót;  xác định rõ nguyên nhân  nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 Qua giám sát tại hai đơn vị Đoàn giám sát cho rằng: Thanh tra Thành phố đã Chủ động quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh, thành phố về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư KNTC và phòng, chống tham nhũng. Chủ động tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố trong tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra. Duy trì nghiêm túc, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố xử lý vụ việc được phản ánh, kiến nghị phát sinh trong quá trình tiếp công dân,  đảm bảo thực hiện theo đúng thời gian quy định. Hàng năm, xây dựng và tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016 và điều tiết kế hoạch thanh tra năm 2017. Thường xuyên phối hợp với cáccơ quan liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra như xử lý kỷ luật cán bộ, thu hồi do vi phạm về kinh tế, đất đai....

Phòng Tư pháp thành phố đã chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả, trong đó đã chủ động quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, góp phần quan trọng cùng toàn thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
 Đoàn giám sát đã chỉ rõ những hạn chế thiếu sót của Phòng Tư pháp và Thanh tra thành phố trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý tham nhũng; kiến nghị những giải pháp để khắc phục, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới./.
 
     BBT 
 
 
 
 
 

[Ý kiến của bạn]
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 45 Quang Trung - Thành phố Hải Dương
Số điện thoại:0320 3842176 Fax:0320 3842176
Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT và truyền thông Hải Dương
@CopyRight 2010