na
TIN NỔI BẬT
 
 
Loại văn bản:
Từ khóa:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
105-QĐBNCTU 22/09/2915 Quyết định V/v kiện toàn ban biên tập, cử cán bộ tham gia công tác viên Trang thông tin điện tử Tải file Tải về
103-QĐBNCTU 22/09/2915 Quyết định V/v phân công nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương Tải file Tải về
CV/297BNC 12/11/2019 Tham dự các hội nghị để nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Tải file Tải về
544-CV/BNCTU 14/10/2019 V/v dự các cuộc tiếp dân của Bí thư cấp ủy cấp huyện Tải file Tải về
11-QĐ/TW 18/02/2019 về trách nhiệm của ngưòi đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân,đối thoại trực tiếp vói dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân Tải file Tải về
27-CT/TW 10/01/2019 Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí Tải file Tải về
18-Qđi/TU 05/01/2019 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tải file Tải về
142-QĐ/BNCTU 24/12/2018 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh Tải file Tải về
12345
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động