na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.
29/06/2015 06:36:25

Trong tháng 6/2015, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Nội dung gồm:

1. Theo dõi, nắm tình hình công tác  tổ chức Đại hội Đảng  tại các huyện, thị, thành ủy.

2. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn công tác của Tỉnh ủy triển khai Tổng rà soát các Quyết định, Kết luận Thanh tra về Kinh tế - Xã hội từ  năm 2011 đến hết năm 2014 theo hướng dẫn của Ban Chỉ Đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương; xem xét các vụ việc có dấu hiệu  tham nhũng chuyển  cơ quan điều tra để xác minh,  xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo Trung ương xong trước ngày 15/6. (Phòng PCTN)..

3. . Nắm tình hình an ninh trật tự, kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong 2 năm 2013 và 2014, Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch 61-KH/BNCTW của Ban Nội chính TW và tổng hợp báo cáo trước ngày 15/6/2015 (Phòng theo dõi xử lý các vụ án)..

 Hoàn thiện báo cáo về kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp báo cáo  Thường vụ Tỉnh ủy theo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào phiên họp đầu tháng 6/2015. (Phòng theo dõi XL các vụ án).

4.  Đôn đốc tổng hợp báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TW và Ban Thường vụ TỈnh ủy (xong trước ngày 10/6).   Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015. (Phòng NC).

5.  Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND, Đảng đoàn HĐND và các ngành hữu quan tổng kết 10 năm thực hiện NQ 48 của BCT về Chiến lược về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương hướng đến năm 2020 theo chỉ đạo của Trung ương, xong trước ngày  20/6. (Phòng Nội chính).

6. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện đăng cai hội nghị giao ban cụm Ban Nội chính các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng bắc bộ và duyên hải (VP ban).

7. Tiếp tục kế hoạch giám sát thường xuyên taị 06 Tòa án cấp huyện và một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (Phòng NC & Phòng PCTN).

8. Xây dựng Kế hoạch  tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác nội chính và phòng chốngg tham nhũng cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Trung ương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duỵệt đểể triển khai thực hiện trong năm 2015 (Văn phòng Ban).

          9. Thẩm định các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các ngành nội chính trình Thường trực Tỉnh ủy và dự các cuộc làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với các ngành Nội chính xem xét các báo cáo chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh đầu tháng 7/2015 (Phòng Nội chính).

10. Tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

           Một số việc cụ thể:

         * Ngày 01/6/2015 (thứ hai):

          -  Sáng:  Họp Chi bộ và cơ quan thường kỳ, kiểm điểm kết quả công tác tháng 5/2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2015 (LĐ Ban, CBCC và Đảng viên). 

          * Ngày 01; 02 và 03/6/2014 (thứ hai, thứ ba, thứ tư):

- Dự Đại hội đảng bộ Thị xã Chí Linh - Đơn vị chỉ đạo làm điểm cấp huyện của tỉnh (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban; Đ/c Khôi, TP và Đ/c Huynh- PTP).

 * Ngày 02/6/2015 (thứ ba):

 - Làm việc với Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ (Đ/c La, Đ/c Quang, Đ/c Thế, LĐ VP ban và mời đại diện BCS, Lãnh đạo TAND tỉnh). 

          - Tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh cùng Lãnh đạo tỉnh (Đ/c Lý-CV).

 * Ngày 03/6/2015 (thứ tư): 

-   Làm việc với Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà (Đ/c La, Đ/c Ngọc Anh, Đ/c Thế; LĐ VP ban và Mời Đại diện LĐ, BCS TAND tỉnh dự). 

          *Ngày 04/6/2015 (thứ năm):

         - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban). 

 - Làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang (Đ/c La, Thế, Đ/c Quang, Đ/c Hoài và mời Đại diện BCS,LĐ TAND tỉnh). 

         - Dự họp giao ban Báo chí tuyên truyền tháng 5do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (Đ/c Khôi- TP NC). 

          * Ngày 5/6/2015 (thứ sáu): 

           -  Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ/c La- PTBan).

          * Ngày 09/6/2015 (thứ ba):

  - Làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc (Đ/c La, Thế, Đ/c Quang, Đ/c Sơn và mời Đại diện BCS,LĐ TAND tỉnh). 

           * Ngày 10/62015 (thứ tư):  

  - Làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (Đ/c La, Thế, Đ/c Khôi, Đ/c Lý và mời Đại diện BCS,LĐ TAND tỉnh). 

           - Dự Hội nghị của UBND huyện Ninh Giang về triển khai Quy chế phối hợp giữa VKS huyện với Trưởng Công an các xã, thị trấn trong tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm (Đ/c Tiến - PT ban). 

           * Ngày 11/6/2015 (thứ năm):

  -  Sáng : Làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện (Đ/c La, Thế, Đ/c Khôi, Đ/c LĐ VP ban và mời Đại diện BCS,LĐ TAND tỉnh). 

          - Chiều: Dự hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các Ban xây dựng Đảng Quý II/2015 (Đ/c Uyển, Đ/c La, Đ/c Tiến và Đ/c Quang). 
 
          * Ngày 12/6/2015 (thứ sáu)
          - Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (Đ/c La). 
          * Ngày 16/6/2015 (thứ ba): 
 
       - Dự lễ công bố  Quyết định bổ nhiệm các chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh (Đ/c Uyển - TBan). 
         - Làm việc với Tòa án huyện Ninh Giang (Đ/c La, Khôi, Hoài, Thế và mời đại diện BCS đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh dự).
         - Làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Bảo hiểm nhân thọ Chi nhánh Hải Dương (Đ/c TIến và Pòng NV). 
       - Dự hội nghị Thông tin về tình hình triển khai dự án khu công nghiệp Lương Điền do Ban Tuyên giáo và BQLKCN phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức (Đ/c Hưng- TP). 
      

  * Ngày 17/6/2015 (thứ tư):

          - Làm việc tại Ngân hàng Công thương Khu công nghiệp tỉnh (Đ/c Trưởng ban, LĐ ban, Đại diện các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban và mời ĐD ban TV ĐUKDN tỉnh). 

          * Ngày 18/6/2015 (thứ  năm):
          - Sáng: Dự cuộc giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại Cục Thi hành án DS tỉnh (Đ/c Thế).
          - Chiều: Dự cuộc giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại Tòa án nhân dân tỉnh (Đ/c La- PTB). 

   *Ngày 19/6/2015 (thứ sáu):  

         - Dự cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày: Đ/c UYển-UVBTV, Trưởng ban; Chiều từ 13giờ 30: Đ/c La và Đ/c Hoài dự Báo cáo kết quả giải quyết các vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm)  
         - Sáng: Dự cuộc giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Thanh tra tỉnh (Đ/c KHôi- TP). 

          - Chiều: 15 h Gặp mặt Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập và một số cộng tác viên Trang Thông tin Điện tử nhân kỷ niện 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt nam và triển khai một số công việc trọng tâm tháng 6/2015. (Các ĐB mời).

         * Ngày 22/6/2015 (thứ hai):
         - Dự theo dõi phiên tòa tại Tòa án huyện Thanh Miện  2 ngày 22 và 23/6 (Đ/c Ngọc Anh, Đ/c Thành).
 
         * Ngày 23/6/2015 (thứ ba):
         - Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng bộ Huyện Kim Thành (Đ/c TIến- PTB).
 
          * Ngày 24/6/2015 (thứ tư):
         - Sáng: Dự cuộc giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Đ/c KHôi- TP). 
       - Dự Hội nghị phối hợp giữa VKSND và Công an các xã, thị trấn của huyện Nam Sách về tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác tin báo tội phạm (Đ/c Lý -CV). 

           * Ngày 25/6/2015 (thứ năm):

           - Sáng: Dự họp với Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy (Đ/c La-PTB).

           -  Làm việc với Ban Lãnh đạo và Đảng ủy Ngân hàng Đầu tư phát triển Bắc Hải Dương (Đ/c Trưởng ban, LĐ ban, Đại diện các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban và mời ĐD ban TV ĐUKDN tỉnh). 

          - Chiều: Họp với UBKT Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng V/v tổng kết NQTW4 (Đ/c TIến- PTB).
          - Dự cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách (Đ/c Lý). 
 
         * Ngày 26/6/2015 (thứ sáu): 
 
         - Dự Hội nghị của UBND tỉnh về tinh giảm biên chế và Cải cách hành chính (Đ/c Uyển- Trưởng ban). 
         - Dự hội nghi sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (Đ/c Khôi- TP). 
         - Chiều: Làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (LĐ ban, các Trưởng phòng)
 
          * Ngày 29/6/2015 (thứ hai): 
 
          - Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh giới thiệu nhân sự TW (Đ/c Uyển, La, Tiến)
          - Sáng Từ 10 giờ: Dự họp với Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ (LĐ Bban và toàn thể CBCC).
          - Dự Hội thảo Quốc tế về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức tại Hạ Long -Quảng Ninh (2 ngày 29 và 30/6 : Đ/c Thủy-PTP và Đ/c Uyên, CV).
 
             * Ngày 30/6/2015 (thứ ba):
             - Làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Chí Linh (Đ/c La, Khôi, Thế). 
          - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ/c Tiến, Đ/c Huấn) 
          - Dự cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang (Đ/c Sơn). 

        Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật. 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 2/2015 (10/02/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 01/2015(28/01/2015)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín