na
Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015
26/03/2015 02:54:34

Trong tháng 03/2015, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Nội dung gồm:

1. Giúp Tỉnh ủy nắm tình hình một số địa phương, đơn vị và chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp giữ vững tình hình, bảo đảm ANCT, trật tự an toàn xã hội (Phòng NC).

2. Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc các ngành Nội  chính  giải quyết một số vụ việc trong danh mục các vụ việc do Thường trực Tỉnh uỷ và Ban nội chính theo dõi (Phòng theo dõi XL các vụ án).

3. Phối hợp triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tham gia các đoàn kiểm tra, thẩm định của Tỉnh ủy (các phòng CM).

4. Tổ chức giao ban với các ngành làm án của tỉnh và UBKT Tỉnh ủy.

          5.  Từ 12/3 đến 12/4 Đ/c Tiến phó trưởng ban dự học lớp cán bộ nguồn do Tỉnh ủy tổ chức.

6. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

           Một số việc cụ thể:

        * Ngày 02/03/2015 (Thứ hai): 

           - Họp tiểu ban chỉ đạo Đại hội điểm  của Tỉnh ủy tại Chí Linh và Kinh Môn (Đ/c Uyển-Trưởng ban, Đ/c Khôi – Trưởng phòng).

        * Ngày 03/3/2015 (thứ ba): 

          - Họp Chi bộ và cơ quan thường kỳ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2015 (LĐ ban và toàn thể CBĐV).

           - Dự tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (Đ/c Lý). 

        * Ngày 04/03/2015 (thứ tư) :

           - Dự kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Hoàng Thạch (Đ/c Uyển - TB).

           - Dự Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền tháng 2/2015 tại Công an tỉnh (Đ/c Khôi- TP). 

         * Ngày 05/03/2015 (thứ năm):

          - Làm việc với UBKT Tỉnh uỷ và Trường Chính trị tỉnh làm rõ thêm một số nội dung về Kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Đ/c Uyển –TB và Đòan công tác).   

- Dự thông qua so bộ kết quả kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Đ/c Uyển – TB và Đoàn công tác)

        * Ngày 06/03/2015 (thứ sáu):  

          - Dự kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn và khai hội mùa xuân (Đ/c Uyển-TB).

          - Dự họp liên ngành Công an, Tòa án, VKS và huyện Ninh Giang, chuẩn bị phiên tòa (Đ/c La, Hoài). 
          - Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên (LĐ Ban và CBCV
 
         * Ngày 07/3/2015 (thứ bảy): 
          - Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên (LĐ ban và CBCV).
          - Dự họp với huyện Cẩm Giàng (Đ/c Uyển- Trưởng ban). 

          * Ngày 09/03/2015 (Thứ hai

            - Dự họp Đoàn kiểm tra với UBKT Tỉnh ủy thảo luận dự thảo kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Đ/c Uyển – TB và Đoàn công tác).

* Ngày 10/03/2015 (thứ ba): Dự theo dõi và chỉ đạo phiên toà xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tư công cộng ở Ứng Hoè tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh (Đ/c La - P.ban, Đ/c Hoài TP vụ án).

               - Dự Hội thảo công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh các tỉnh đồng bằng Bắc bộ (Đ/c Tiến -PTB) .
               -Dự họp Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội điểm của Tỉnh ủy (Đ/c Khôi). 
   
              
           * Ngày 12/3/2015 (thứ năm)
          - Thăm làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác nội chính và PCTN với Ban Nội chính Hà Nam và Hưng Yên (LĐ và CBNV).
 
           * Ngày 13/3/2015 (thứ sáu): 
           - Dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện NQTW X (khóa XI) do Tỉnh ủy tổ chức tại Hội trưởng UBND tỉnh (Đ/c Uyển-TB, Đ/c La, Tiến PTB) 

* Ngày 15/03/2015 (chủ nhật):

                  - Dự gặp mặt Lãnh đạo tỉnh với đồng hương Hải Dương tại Lào Cai (Đ/c Uyển) .

           * Ngày 16/3/2015 (thứ hai): 
                   - Dự tổng duyệt chỉ đạo điểm Đại hội cấp xã (Đ/c Khôi) 

                   - Họp Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập Trang TTĐT của Ban .

           * Ngày 17/3/2015 (thứ ba): 
                   - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển - Trưởng ban) .
 
            * Ngày 18/3/2015 (thứ tư): 
                   - Chiều 14 giờ: Họp với Văn phòng Tỉnh ủy và liên ngành KHĐT, TC, XD, VPUB tỉnh, các Ban XD Đảng  ...V/v bố trí và sửa chữa công trình trụ sở làm việc của Ban (Đ/c Uyển-TB và Đ/c Hưng - CVP).
 
            * Ngày 20 và 21/3/2015 (thứ sáu, thứ bảy):
                   -  Dự Đại hội chỉ đạo điểm cấp xã tại Đảng bộ xã Tái Sơn, huyện Kinh Môn (Đ/c Uyển-TB và Đ/c Khôi-TP).
                   - Ngày 20/3/2015:Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ/c Huấn- Phó CVP). 
                   - Dự Lễ Kỷ niệm thành lập Trường Đại học Sao Đỏ (Đ/c Uyển- TrB) 
 
            * Ngày 23/3/2015 (thứ hai): 
                   - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Chí Linh  (Đ/c Huynh- Phó Trưởng phòng).
                   _ Dự Hội nghị quán triệt NQTW X của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh (Đ/c Khôi - PBT). 
 
             * Ngày 24/3/2015 (thứ ba):  
                   - Họp Đoàn công tác của Tỉnh ủy với UBKT Tỉnh ủy và CB V/v sử lý Đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban và các Thành viên Đoàn công tác của Tỉnh ủy).
                   - Dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ  Việt nam  (Đ/c Uyển- TB).
                   - Dự cuộc họp Ban Thường vụ huyện ủy Thanh MIện (Đ/c Huấn). 
                   - Dự Đại hội điểm thị xã CHí Linh tại Đảng bộ xã Tân Dân (Đ/c Huynh) 
 
             * Ngày 25/3/2015 (thứ tư): 
 
                   - Sáng: Dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo về ANTT, sơ kết thực hiện Đề án xây dựng khu dân cư an toàn, cơ quan, DN an toàn về ANTT tại Thành phố Hải Dương  (Đ/c La- Phó TB). 
                   - Dự Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đảng bộ  xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh  (Đ/c Huynh- PTP).
                   -  Chiều: Dự Giao ban Quý I/2015 khối các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy (Đ/c UYển, La, Tiến, Hưng).
                   - Dự Hội nghị  lần thứ 23 BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (Đ/c Ngọc - PP).
 
             * Ngày 26/3/2015 (thứ năm):
                   - Dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015  do Tỉnh ủy tổ chức  (Đ/c Uyển- Trưởng ban, Đ/c La - PTB). 
                   - Chiều: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính TỈnh ủy Cao Bằng (LĐ ban, các phòng ).
                   - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Chí Linh (Nghe Kế hoạch Đại hội cơ sở trực thuộc (Đ/c Huynh)
 
             * Ngày  27/3/2015 (thứ sáu):  
                   - Làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính TỈnh ủy Cao Bằng (Đ/c LĐ Ban, VP và các PCM). 
                   - Dự đại hội điểm do huyện ủy Bình Giang chỉ đạo tại Đảng bộ xã Bình Xuyên (Đ/c Uyển- TB và Đ/c Sơn). 
                   - Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Luật gia Việt nam (Đ/c La-PTB). 
                   - Chiều: Dự Đại hội diểm do Huyện ủy Thanh miện chỉ đạo tại Đảng bộ xã Ngũ Hùng (Đ/c La-PTB và Đ/c Huấn).
         
             * Ngày 28/3/2015 (thứ Bảy)  
                   - Dự Đại hội điểm tại Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo (Đ/c La- PTB, BT) 
                   - Dự Đại hội điểm của Thành phố Hải Dương tại Đảng bộ Trường Cao Đẳng Dược TW (Đ/c Uyển - TB).
 
             * Ngày 30/3/2015 (thứ hai): 
                   - Dự Hội nghị của Ban Thường vụ huyện ủy Nam Sách (Đ/c Lý- PNC). 
 
             * Ngày 31/3/2015 (thứ ba): 
                   - Họp Lãnh đạo Ban và sau đó họp cơ quan triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2015 (LĐ và CBCC) 
                   - Dự Đại hội Điểm của Thành phố Hải Dương tại Đảng bộ phường Trần Phú (Đ/c Khôi- TP).
 
             * Ngày 01/4/2015 (thứ tư) :
                   - Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính TỈnh ủy với UBKT Tỉnh ủy và các ngành Công an, Tòa án, VKS tỉnh năm 2015 - tại Hội trường Công an tỉnh (LĐ ban, các trưởng, phó phòng CM, CBCC). 

 

 
 
          Ghi chú:

        Phòng Theo dõi xử lý các vụ án phối hợp với Phòng theo dõi công tác PCTN,   UBKT Tỉnh ủy và 3 ngành làm án tỉnh (CA,VKS,TAND) chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị giao ban về kết quả thực hiện quy chế phối hợp qua đó nắm tình hình xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án trọng điểm, phức tạp. Kết hợp đi cơ sở nắm tình hình ANTT và tình hình chung tại một số đơn vị.

       Phòng Theo dõi công tác Phòng, chống tham nhũng giúp lãnh đạo tổng hợp tình hình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập của CBCC theo Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy.

         Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính nắm và tổng hợp tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm 2015.

          Văn phòng giúp lãnh đạo triển khai kế hoạch hoạt động của Ban năm 2015; đôn đốc sửa chữa sắp xếp bổ mua sắm bôt sung tài sản phương tiện làm việc tai các phòng làm việc của Ban tại nhà 6 tầng;  Phục vụ công tác thi tuyển công chức…

 

 Lịch làm việc tiếp tục được cập nhật

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 2/2015 (10/02/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 01/2015(28/01/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 12/2014. (27/12/2014)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 11/2014. (25/11/2014)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 10/2014. (29/10/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín