na
Công tác nội chính
Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
29/01/2019 02:12:58

Ngày 28/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các địa phương; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, tập trung đánh giá đúng thực trạng những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phát triển phong trào năm 2019. Gắn việc tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 với triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tạo khí thế cho phong trào quần chúng bảo vệ ANTT ngay từ những tháng đầu năm.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền trực tiếp, tổ chức vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT.

Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 2016-2020, gắn với thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học “An toàn về ANTT”; công tác xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh việc tổ chức nhân rộng 03 loại mô hình “Dòng họ hiếu học, an toàn về ANTT”, “Trường học an toàn về ANTT” và “Cơ sở y tế an toàn về ANTT” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhân rộng mô hình “5 phòng, 3 quản, 3 bảo vệ ANTT” tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; tập trung phát động phong trào tại các khu, cụm công nghiệp, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, an ninh nông thôn, các cơ quan, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình quần chúng tham gia phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng, mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19/8.

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2016-2020.MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hành động số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Tăng cường thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa ngành Công an với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ ANTT, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Quan tâm kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Nghiên cứu triển khai quy định của Bộ Công an về việc đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, trước mắt tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự là nòng cốt trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Ban chỉ đạo 138 các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức tổng kết các chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững. Đảm bảo kinh phí phục vụ tốt cho công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

nguồn Cổng TTĐT tỉnh 
Các tin mới hơn
Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân(21/02/2020)
Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Luật An ninh mạng(10/10/2019)
Kết quả phiên tòa xét xử vụ lái xe gây tai nạn làm chết 8 người thuộc địa phận Kim Lương, Kim Thành(10/10/2019)
Náo nức ngày hội tòng quân(09/06/2019)
Các tin cũ hơn
Cẩm Giàng tăng cường phối hợp công tác ba ngành làm án năm 2019 (25/01/2019)
Triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019(23/01/2019)
Ngành Kiểm sát Hải Dương quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019(18/01/2019)
Không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm(18/01/2019)
UBND tỉnh Hải Dương tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018(25/12/2018)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động