na
Tuyên truyền PCTN
Cần đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật
17/08/2015 01:41:43

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Phiên họp lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để triển khai các hoạt động, mang lại hiệu quả tích cực. Công tác phối hợp ở nhiều bộ, ngành, địa phương chặt chẽ hơn, chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL được nâng lên, không chỉ khai thác, huy động các nguồn lực mà còn sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực vốn rất eo hẹp; bước đầu bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng ngày càng khẳng định và phát huy. Vì vậy, hầu hết các văn bản pháp luật mới được ban hành đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, nhân dân bằng những hình thức thích hợp. Công tác PBGDPL đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng pháp luật, gắn với đối thoại chính sách và phản ứng chính sách linh hoạt; không chỉ dừng lại ở các quy định pháp luật đã được ban hành mà bước đầu gắn kết với quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của cán bộ và nhân dân, nhất là qua cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và Ngày Pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động PBGDPL còn những hạn chế. Đó là, việc xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2015 còn chậm. Chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL chưa được triển khai rộng rãi. Nội dung PBGDPL ở một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu. Vẫn còn tình trạng PBGDPL theo phong trào, chưa đi vào chiều sâu, thiếu thực chất, chưa sát nhu cầu của người dân tại cơ sở; kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL ở nhiều bộ, ngành, địa phương còn hạn chế…

Trong 5 tháng cuối năm 2015, Hội đồng xác định tập trung tư vấn, định hướng chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 gắn với tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp. Định hướng, cho ý kiến về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2013/TT – BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp.

Tại Phiên họp, các ý kiến cơ bản tán thành với báo cáo của Hội đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra sự phối hợp trong công tác PBGDPL ở một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và giữa một số thành viên Hội đồng còn thiếu chặt chẽ; nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL thiếu về số lượng, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; một số hình thức PBGDPL chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của các đối tượng đặc thù và nội dung cần phổ biến.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Trung ương cơ bản nhất trí với báo cáo và đánh giá cao các kết quả hội đồng đã đạt được trong 7 tháng đầu năm.

Về tồn tại, hạn chế, báo cáo đã nêu, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đánh giá kỹ hơn, sát hơn với mục tiêu, thực tiễn xã hội về những vấn đề phát sinh như: việc phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội; vấn đề thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính… Đồng thời, làm sâu sắc hơn những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, tiếp tục đổi mới và đánh giá minh bạch hơn trách nhiệm của các cơ quan.

Về nhiệm vụ trong 5 tháng cuối năm 2015, Chủ tịch Hội đồng Hà Hùng Cường đề nghị cần ưu tiên, tập trung làm tốt Ngày Pháp luật 2015; nghiên cứu, sắp xếp thời gian cho ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Mặt khác, phải hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương tự kiểm tra công tác PBGDPL. Qua kết quả tự kiểm tra đó thì Hội đồng mới tiến hành kiểm tra.

Theo Chủ tịch Hội đồng Hà Hùng Cường, cần có sự đổi mới, đa dạng hoá hình thức hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL; nâng cao trách nhiệm và chất lượng tư vấn của Hội đồng các cấp…/.

 

Tính đến ngày 30.6.2015, cả nước đã tổ chức được 277.114 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho hơn 17,5 triệu lượt người; phát hành miễn phí hơn 10,8 triệu bản tài liệu phổ biến pháp luật các loại; tổ chức 7.800 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức thu hút được gần 6,8 triệu lượt người tham dự; thực hiện 440.809 lần phát sóng Chương trình Phổ biến, Giáo dục Pháp luật trên đài truyền thanh cấp xã… 

                                                                 (Theo Thu Hằng báo Điện tử ĐCSVN)

Các tin mới hơn
Tăng cường kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện tiêu cực, tham nhũng(07/07/2021)
Không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng(01/02/2021)
93% cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng(06/11/2020)
Một số điểm mới trong chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018.(20/12/2019)
PHÒNG CHỐNG "THAM NHŨNG VẶT"(15/11/2019)
Các tin cũ hơn
Xử lý trách nhiệm 18 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (28/07/2015)
Sử dụng quỹ từ ngân sách nhà nước sai mục đích bị phạt tới 30 triệu đồng (22/06/2015)
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, các cơ chế, chính sách để không dám, không thể và không cần tham nhũng (09/06/2015)
Việt Nam và Myanmar thúc đẩy hợp tác phòng chống tham nhũng(08/05/2015)
Thu hồi tài sản tham nhũng - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế (25/03/2015)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín