na
Tuyên truyền PCTN
Bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình học nghề
28/08/2013 03:33:16

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 155/LĐTBXH-TCD ngày 23-08- 2013 về việc bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật.

         Thực hiện Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề và các trường cao đẳng, đại học có đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật đã được ban hành tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18-02-2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để tổ chức giảng dạy từ năm học 2013-2014. Thời lượng bổ sung: Bài 05 - Phòng, chống tham nhũng với tổng số 04 giờ, gồm 03 giờ lý thuyết và 01 giờ thảo luận vào Chương trình môn học Pháp luật, dùng cho khóa học trình độ trung cấp nghề; bổ sung "Bài 10: Phòng, chống tham nhũng" với tổng số 05 giờ, gồm 04 giờ lý thuyết và 01 giờ thảo luận vào Chương trình môn học Pháp luật dùng cho khóa học trình độ cao đẳng nghề.
 Nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề bao gồm: khái niệm tham nhũng; nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng.

         Ngoài chương trình chính khóa, các cơ sở dạy nghề cần chủ động trong việc lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên thông qua một số hoạt động ngoại khóa sau: báo cáo chuyên đề trong tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên hàng năm; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xây dựng chuyên mục giáo dục phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử.

         Trên cơ sở tham khảo Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng do Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) biên soạn và các tài liệu về phòng chống tham nhũng đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (www.thanhtra.gov.vn), các cơ sở dạy nghề xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn đề cương bài giảng, giáo án; tổ chức giảng dạy; kiểm tra, đánh giá và tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên và đặc điểm của cơ sở.

         Các Bộ, ngành, địa phương quản lý cơ sở dạy nghề chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở dạy nghề trong phạm vi quản lý của đơn vị.

                                                                                                                  (Theo Thu Huyền, noichinh.vn) 
Các tin mới hơn
Tăng cường kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện tiêu cực, tham nhũng(07/07/2021)
Không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng(01/02/2021)
93% cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng(06/11/2020)
Một số điểm mới trong chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018.(20/12/2019)
PHÒNG CHỐNG "THAM NHŨNG VẶT"(15/11/2019)
Các tin cũ hơn
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín