na
Tin khác
Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.
14/05/2012 09:19:06

Ngày 14 tháng 5 năm 2012, tai Trường Chính trị tinht, Tỉnh ủy Hải Dương đã khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dân vận lần thư nhất năm 2012. Cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Ban Chỉ Đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng này.

      Trong sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta luôn rất coi trọng công tác dân vận. Đại hội VI của Đảng đã tổng kết một số bài học kinh nghiệm  của cách mạng Việt Nam là “ lấy Dân làm gốc” và yêu cầu thực hiện nề nếp khẩu hiệu “ Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra ”.

       Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa VI đã ra nghị quyết về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, từ đó đến nay công tác dân vận luôn được phát huy mạnh mẽ “ Phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.” . Đổi mới luôn đi liền với nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng. mỗi cán bộ chúng ta xác định rõ Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp của nước ta, là điều kện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trọng hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các đoàn thể nhân dân, thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là “ Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.
 
           Dự buổi khai giảng có các Đ/c Lãnh đạo Tỉnh ủy, MTTQ, Ban dân vận Tỉnh ủy và các Đ/c Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng, các cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh và 90 học viên là cán bộ theo dõi công tác dân vận của các sở, ban, ngành tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội  của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
 
          . Phát biểu tại lễ khai giảng Đ/c: Ngô Quang Minh : Giáo sư, tiến sỹ - Ủy viên hội đồng lý luận chính trị TW- Viện Trưởng Học viện Chính trị, hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. đã nêu bật ý nghĩa vai trò công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo nội dung lớp bồi dưỡng lần này tập trung vào 5 chuyên đề lớn đó là:
        
           1. Một số vấn đề về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay .
           2. Công tác dân vận của Đảng và nhà nước ta theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI .
           3. Đổi mới tổ chức và hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.
           4.Chính sách và thực hiện chính sách đối với tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay.
           5.Một số nét khái quát về quá trình thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Hải Dương”.

 

         Việt Sơn (Chuyên viên VP BCĐ)

Các tin mới hơn
Từ 1/3/2019 Hải Dương có thêm thành phố Chí Linh(25/01/2019)
Chúc mừng năm mới(11/01/2019)
Hướng tới kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống ngành Nội chính đảng (05/01/1966 - 05/01/2019)(26/12/2018)
Hải Dương: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội văn hóa Du lịch xứ Đông – Chào đón năm mới 2019(25/12/2018)
Giải thể thao Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2018(22/11/2018)
Các tin cũ hơn
Hải Dương: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng (23/03/2012)
Lãnh đạo UBND tỉnh họp ngày 19/3/2012 (20/03/2012)
Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh kết nạp đảng viên mới.(05/03/2012)
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH GỬI BAN BIÊN TẬP WEBSITE PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH .(19/01/2012)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (18/01/2012)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín