na
Trong nước
Quy định 211 đã bổ sung thêm thẩm quyền cho Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
02/03/2020 12:00:00

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được bổ sung thẩm quyền trực tiếp làm việc với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, khi cần thiết, Trưởng Ban trực tiếp làm việc với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

Với quy định này, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ linh hoạt hơn, chủ động hơn trong công tác.

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn nói trên, Trưởng Ban lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban Chỉ đạo…

Trong trường họp  đột xuất, khẩn cấp không họp được Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo thì Trưởng Ban trực tiếp quyết định và chỉ đạo thực hiện một số công việc cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.

Quy định 211 cũng bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực. Đó là giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

Làm việc với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan; yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để nắm nội dung, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời báo cáo Trưởng Ban.

Các Phó Trưởng Ban được cũng bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn là giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo phân công của Trưởng Ban.

Nguồn: Baophapluat.vn 
Các tin mới hơn
Sửa quy định số lượng Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng phòng(17/09/2020)
Hải Dương: Điều tra làm rõ đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản(17/09/2020)
Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá(14/09/2020)
Tập trung toàn lực cho công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư nhất là đơn thư liên quan nhân sự Đại hội Đảng các cấp (20/07/2020)
Các tin cũ hơn
Điểm mới của luật phòng, chống tham nhũng 2018 liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập(09/06/2019)
Chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng(24/01/2019)
Không để sai phạm, tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng(11/01/2019)
Gian dối - biểu hiện của tham nhũng và để tham nhũng(14/12/2018)
Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018(14/12/2018)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động