na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 12/2014.
27/12/2014 08:32:10

Trong tháng 12/2014, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

      Nội dung gồm:

1).  Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc các ngành Nội chính về giải quyết một số vụ án, vụ việc trong danh mục các vụ việc do Thường trực Tỉnh uỷ và Ban nội chính theo dõi (Phòng NC).

2). Giám sát, kiểm tra một số cấp uỷ, ngành, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN  (VP và các phòng CM).

3). Tham gia các kỳ họp cuối năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, các ngành nội chính tỉnh và địa phương (LĐ ban và Cán bộ theo dõi ngành, ĐP).

4). Tham gia thẩm định dự thảo các Nghị quyết, Chỉ thị do các ngành nội chính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng-QSĐP, bảo đảm ANCT-Trật tự ATXH và các công tác nội chính khác ở địa phương. (LĐ ban, Phòng NC ).

5). Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và PCTN cho cán bộ các cấp ủy, các ngành, địa phương (Văn phòng, các phòng CM).

6). Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên, tổ chức đảng, tham gia các đoàn kiểm tra, thẩm định của Tỉnh ủy; tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng, đoàn thể của cơ quan (LĐ ban, chi ủy và các phòng).

7). Khóa sổ, quyết toán chi ngân sách và kiểm kê tài sản của cơ quan theo quy định (Văn phòng và các phòng của ban).

8). Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

 

           Một số việc cụ thể:

        * Ngày 01/12/2014 (thứ hai)  

         - Sáng: Họp Lãnh đạo ban; họp cơ quan kiểm điểm kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2014 (LĐ và toàn thể CBCC).

         - Chiều: Dự hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 11 do ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại Cục Thuế tỉnh (Đ/c Khôi).

         - Chiều: các tổ đảng và các phòng chuyên môn họp kiểm điểm theo kế hoạch.

        * Ngày 02/12/2014 (thứ ba): 

         - Tham dự tiếp công dân với lãnh đạo Tỉnh uỷ , HĐND và UBND tỉnh tháng 12 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (Đ/c Lý).  

       * Ngày 03 và 04/12/2014 (thứ tư, thứ năm): 

          - Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Uyển, Đ/c La, Đ/c Tiến).
 
       * Ngày 08/12/2014 (thứ hai): 
          - Dự Hội nghị cụm Ban Nội chính các tỉnh, thành phố các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc miền trung tại Quảng Ninh (Đ/c Uyển, Đ.c La, Đ/c Huấn). 
          - Sáng: Dự Lễ công bố thành lập tổ chức Đảng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương (L ban). 

        * Ngày 09, 10 và 11/12/2014 (thứ ba, tư, năm):   Tham dự kỳ họp lần thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 15 (Đ/c Uyển- Trưởng ban). 

        * Ngày 9/12/2014 (thứ ba):
           - Dự hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2014 do Sở Nội vụ tổ chức (Đ/c Huấn).  
       
        *  Ngày 10/12/2014 (thứ tư): 
           - Họp Chi bộ và cơ quan: bình xét thi dua và kiểm điểm phân loại đảng viên và tổ chức Đảng của chi bộ năm 2014 (Toàn thể Lãnh đạo, CBCC và Đảng viên trong cơ quan). 
 
        *  Ngày 11/12/2014 (thứ năm):
           -  Kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng năm 2014 khối các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy (Đ/c Tiến).
 
        *  Ngày 12/12/2014 (thứ sáu)
           - Dự hội nghị của Ba Chấp hành đảng bộ huyện Kim Thành (Đ/c Uyển-UVBTV, TRưởng ban). 
 

        * Ngày 15/12/2014 (thứ hai): 

            - Sáng: Dự lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Đ/c Uyển- Tr.Ban).
            - Chiều: Hội nghị tổng kết hoạt động của Trang thông tin điện tử về Nội chính và PCTN tỉnh Hải Dương năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (LĐ Ban, Ban BT, các đại biểu liên quan).

        *  Ngày 16/12/2014  (thứ ba): 

            - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban).
 
        *  Ngày 17/12/2014 (thứ tư):

          - Hôi nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ngành, đơn vị (LĐ Ban, phòng CM và  VP ban).

 
         * Từ ngày 18 đến ngày 26/12/2014:  Đồng chí Bùi Hữu Uyển- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính đi công tác nước ngoài.
 
         * Ngày 25 và 26/12/2014 (thứ 5,6): 
           - Dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2014 Cụm các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng bắc bộ và Bắc miền trung tại Hà Nội (LLĐ Ban, các đồng chí Truởng các phòng). 

           - Sáng 25/12 (thứ năm): Dự Giao ban công tác an ninh tư tưởng tháng 12/2014 (Đ/c Quang, PNC).

           - Sáng 26/12 (thứ sáu):  Dự giao ban Báo chí và tuyên truyền về NC&PCTN tháng 12/2014 (Đ/c Ánh Ngọc, Phòng PCTN). 
 
         * Ngày 27/12/2014 (thứ bảy):   
           - Dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy (Đ/c UYển- Trưởng ban). 
           - Dự cuộc họp của Tỉnh ủy về giao Kế hoạch ngân sách Đảng năm 2015 (Đ/c Tiến).
 
          * Ngày 30/12/2014 (thứ ba): 
 
           - Dự cuộc họp của Ban Thường vụ TỈnh ủy nghe và cho ý kiến về công tác Phòng, chống tham nhũng. công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương và công tác đảm bảo an ninh trất tự năm 2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 (LĐ ban, Đ/c Khôi). 
 
 
            (Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật).

 

                  BBT

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 11/2014. (25/11/2014)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 10/2014. (29/10/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 9/2014. (29/09/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 8/2014. (27/08/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 7/2014(30/07/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín