na
Công tác PCTN
Kết quả thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh
09/09/2019 02:22:18

Đến hết ngày 31/3/2019 đã có 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc giao nhận bản kê khai và thực hiện xong việc công khai Bản kê khai, thu nhập năm 2018

Năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 33- CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 78/2013/NĐ- CP ngày 30/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 30/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đã ban hành 58 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai, đôn đốc thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập; đã xây dựng kế hoạch kê khai và kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình.

Việc kê khai, công khai, kiểm soát kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, năm 2018, số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 10.745 người (đạt 100%). Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết và công bố tại cuộc họp. Trong đó, các đảng ủy viên, cấp ủy viên thực hiện công khai tại cuộc họp chi bộ và cuộc họp cấp ủy theo đúng quy định tại Chỉ thị 33- CT/TW.

Đến hết ngày 31/3/2019 đã có 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc giao nhận bản kê khai và thực hiện xong việc công khai Bản kê khai, thu nhập năm 2018./.                                                                

                                                                                                                                          AN/BNCTU
Các tin mới hơn
Không bỏ lọt tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế(02/07/2020)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác về bảo vệ người tố cáo(27/12/2019)
Triển khai thực hiện Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền(03/12/2019)
Các tin cũ hơn
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng(04/07/2019)
Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng(19/06/2019)
Tổng Bí thư: 2019 sẽ kết thúc xử lý 43 vụ việc tham nhũng(22/01/2019)
Thủ tướng: “Thu hồi tài sản tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng”(22/01/2019)
Bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực(22/01/2019)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động