na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.
21/07/2015 06:47:30

Trong tháng 7/2015, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Nội dung gồm:

1.  Theo dõi, nắm tình hình công tác  tổ chức Đại hội Đảng  tại các huyện, thị, thành ủy.

2 . Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2015. (Phòng NC).

3. Giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Nội chính và PCTN với các huyện, thành ủy, thị ủy và các ngành nội chính đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 (Phòng NC và Phòng TDCVA)

4.  Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, địa phương tổng kết 10 năm thực hiện NQ 48 của BCT về Chiến lược về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương hướng đến năm 2020 theo chỉ đạo của Trung ương, Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo TW  xong trước ngày  30/7. (Phòng Nội chính).

5. Đăng cai tổ chức hội nghị cụm Ban Nội chính các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng bắc bộ và duyên hải (VP ban).

6. Tiếp tục kế hoạch giám sát thường xuyên taị  UBND, Công an một số huyện, thị xã và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Phòng NC & Phòng PCTN).

7. Xây dựng Kế hoạch  tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác nội chính và phòng chốngg tham nhũng cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Trung ương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duỵệt đểể triển khai thực hiện trong năm 2015 (Văn phòng Ban). 

          8. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, phần liên quan lĩnh vực công tác  nội chính và PCTN (Phòng TDCT PCTN xong trước 10/7).

9. Tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

           Một số việc cụ thể:

         * Ngày 01/7/2015 (thứ tư):

 -  Sáng:  Họp Chi bộ và cơ quan thường kỳ, kiểm điểm kết quả công tác tháng 6/2015, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2015 (LĐ Ban, CBCC và Đảng viên). 

         - Chiều: Tham gia Đàn giám sát của Tỉnh ủy tại huyện ủy Tứ Kỳ về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng (Đ/c Tiến- PTB). 

* Ngày02/7/2015 (thứ năm):

 - Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  (Đ/c Uyển, Đ/c La, Đ/c Tiến).

 - Dự cuộc họp của Tòa án huyện Kinh Môn với các ngành liên quan (Đ/c Hoài, Đ/c Thủy).

         - Dự phiên tòa chỉ đạo điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh  (Đ/c Ngọc Anh, Đ/c Thành).

-  Dự tiếp công dân với lãnh đạo tỉnh tại trụ sở tiếp công dân (Đ/c Lý).

        * Ngày 03/7/2015 (thứ sáu): 
 
         - Chiều: Dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe BCS Đảng VKSND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015 (Đ/c Tiến). 
 
        * Ngày 06/7/2015 (thứ hai)
        - Họp Ban THường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban)

          * Ngày 07; 08 và 09/7/2014 (thứ ba, thứ tư, thứ năm):

- Dự kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh (Đ/c  La, Phó Trưởng Ban).

         * Ngày 09/7/2015 (thứ năn): 
         - Dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy về công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN (Đ/c Hưng- TP). 
         - Từ 14 giờ chiều, gặp mặt toàn thể cơ quan chia tay đ/c Bùi Hữu Uyển, Trưởng ban sang nhận công tác làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (Toàn thể CBNV ban)
 
         * Ngày 10/7/2015(thứ sáu): 
         - Dự cuộc họp của Ban THường vụ huyện ủy Thanh Miện (Đ/c Huấn). 

         Ngày 13/7/2015 (thứ hai)

           Làm việc với UBND Thị xã Chí Linh giám sát, nắm tình hình kết quả công tác Tư pháp và Thanh tra của địa phương năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 (Đ/c La, Đ/c Khôi, Đ/c Lý và Đ/c Khánh Ngọc) .

          - Dự cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ/c Tiến và Đ/c Huấn).
            - Chiều 14 giờ: Họp Lãnh đạo ban (Các Đ/c LĐ ban và Đ/c CVP). 
 
           * Ngày 14/7/2015 (thứ ba): 

          - Làm việc với Công an  huyện Kinh Môn (Đ/c La, Khôi, Hoài, Thế và mời đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh dự).

         * Ngày 15/7/2015 (thứ tư):
         - Sáng: Giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính TỈnh ủy với các ngành làm án và UBKT Tỉnh ủy (Phòng TDXL các vụ án phối hợp với VKSND tỉnh). 

 * Ngày 16/7/2015 (thứ năm):

             - Làm việc với Công an  Thị xã Chí Linh (Đ/c La, Khôi, Ngọc Anh, Sơn và mời đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh dự).

          * Ngày 17/7/2015 (thứ sáu): 
 
         - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Hiệu UVBTV, TrB).
           - Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Hộ tịch tại UBND tỉnh (Đ/c La- PTB).
           - Chiều: Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2015 của TP Hải Dương (Đ/c La, Đ/c Khôi). 
 
           * Ngày 20/7/2015 (thứ hai): 
             - Dự Họp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện NĐ 77 của Chính phủ (Đ/c La- PTrB). 

* Ngày 21/7/2015 (thứ  ba) ;  

           -  Từ 10 giờ :Họp Toàn thể CBCC cơ quan tại Hội trường Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm Đ/c Phan Ngọc Núi, Tỉnh ủy viên, Bí thue huyện ủy Kim Thành về làm Phó ban nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (Toàn thể CB và CV).

-   Làm việc với Công an  Thành phố Hải Dương (Đ/c La, Khôi, Hoài, Quang và mời đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh dự).

-   Làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Chi nhánh Hải Dương  (Đ./c Tiến –PTB và phòng NV).

           * Ngày 23/7/2015 (thứ năm):

           - Hội nghị Ban Nội chính các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ (Cụm 2) sơ kết công tác 6 tháng tại tỉnh Hải Dương (LĐ ban, CBCC các phòng và VP).

-  Làm việc với Chi Cục Hải quan Hải Dương (Đ/c La, Đ/c Khôi, Đ/c Lý , Đ/c Sơn). 

              -  Làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty TNHH 1 thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương  (Đ/c Tiến- PTB và phòng NV). 

          * Ngày 24/7/2015 (thứ năm):

          -  Hội nghị Ban Nội chính các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ (Cụm 2) sơ kết công tác 6 tháng tại tỉnh Hà Nội (LĐ ban, CBCC các phòng và VP).

        - Dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Kiểm sát (Đ/c La - PTrBan). 
 
          * Ngày 27/7/2015 (thứ hai)
         - Dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà (LĐ Ban và Đ/c Ngọc Anh) 

          Ngày 29/7/2015 (thứ tư):

         -  Làm việc với tập thể Thường trực Hội Luật gia tỉnh (Đ/c La, Đ/c Khôi, Đ/c THế và Đ/c Lý). 

               Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật. 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 2/2015 (10/02/2015)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín