na
Công tác nội chính
Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân
21/02/2020 12:00:00

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 26/QĐ-VKSTC, ngày 10/02/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó Kiểm sát viên là một chức danh tư pháp.

Quy định này quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân. Áp dụng đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý; chức danh tư pháp phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của Quy định này. Tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, làm cơ sở quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp. Trường hợp công chức, viên chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này mà đơn vị có nhu cầu thì báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp đều cần phải đáp ứng các yêu cầu tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Đồng thời, đáp ứng thêm một số điều kiện khác theo Quy định này, gồm: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị; Kiểm sát viên cao cấp có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị; Kiểm sát viên trung cấp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài các tiêu chuẩn về trình độ nêu trên, Quy định này cũng yêu cầu Kiểm sát viên phải là những người không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Về năng lực và uy tín, phải là những người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn và khả năng phát hiện những thời cơ, thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn…

                                                                                                                                              Theo noichinh.vn

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Luật An ninh mạng(10/10/2019)
Kết quả phiên tòa xét xử vụ lái xe gây tai nạn làm chết 8 người thuộc địa phận Kim Lương, Kim Thành(10/10/2019)
Náo nức ngày hội tòng quân(09/06/2019)
Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019(29/01/2019)
Cẩm Giàng tăng cường phối hợp công tác ba ngành làm án năm 2019 (25/01/2019)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động