na
Cải cách tư pháp
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 họp Phiên thứ 10
09/10/2020 12:00:00

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp Phiên thứ 10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

 

 Tại phiên họp, các đại biểu xem xét, thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư”; Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp” và Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 do Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị.

  Cho ý kiến về Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư”, các đại biểu cho rằng Đề án đã đánh giá, cung cấp nhiều số liệu phản ánh sự phát triển về số lượng và chất lượng của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư, các đoàn luật sư. Đồng thời, Đề án nêu được một số hạn chế, bất cập về số lượng, chất lượng luật sư và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư trong thời gian qua. Tuy nhiên theo nhiều ý kiến, phạm vi các vấn đề được đề cập trong Đề án cần được rà soát kỹ và cần nghiên cứu, xác định giải pháp đột phá, mang tính khả thi, cụ thể để thực hiện Đề án.

 

    Cho ý kiến về Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”, các đại biểu cho rằng Đề án đã đề xuất phạm vi đánh giá theo lĩnh vực là hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đồng thời, Đề án đã tiếp cận xây dựng Bộ chỉ số theo hướng đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp, mức độ bảo đảm khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền và lợi ích của họ và mức độ hài lòng của người dân mà hoạt động tư pháp đem lại. Tuy nhiên, cần phải khảo sát, đánh giá kỹ hơn để làm rõ đối tượng được đánh giá.

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

 Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị hướng tới mục đích kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luật số 84-KL/TW nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo cho ý kiến về bố cục của dự thảo Kế hoạch; nhiệm vụ phổ biến, quán triệt Kết luận 84-KL/TW theo từng nhóm cấp ủy, tổ chức đảng khác nhau ở Trung ương và địa phương; công việc cụ thể cần thực hiện từ nay đến khi có chiến lược cải cách tư pháp mới; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các công việc.

     Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương biểu dương Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp chu đáo, trách nhiệm. 

 

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại phiên họp

 Về Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư”, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, để phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư trong giai đoạn tới, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan cần thực hiện đầy đủ, toàn diện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, thực hiện một số nội dung liên quan tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của bộ Chính trị về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở tổng kết Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và tổng kết thực hiện Đề án về phát triển đội ngũ luật sư, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020, đồng chí Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư sau năm 2020, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư đủ điều kiện tham gia giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

   Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã cho ý kiến đối với các nội dung cụ thể đối với “Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”, Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, tạo cơ sở thuận lợi để các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan triển khai thực hiện.

 
(Nguồn Noichinh.vn) 

 

Các tin mới hơn
Hội nghị tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực(16/11/2023)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới(14/10/2022)
Chủ tịch nước họp hoàn thiện mô hình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương(15/09/2021)
Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân - một nhiệm vụ quan trọng để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam(27/07/2021)
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương(24/06/2021)
Các tin cũ hơn
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2019(12/05/2020)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương kiểm tra công tác Cải cách tư pháp tại tỉnh Hải Dương(02/10/2018)
Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới(25/09/2018)
Sẽ chỉnh lý, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (17/09/2018)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam(11/07/2018)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín