na
Tin tức sự kiện
LỊCH SỬ 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH ĐẢNG
24/12/2020 12:00:00

Ngày 05-01-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 133, thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ngành Nội chính hiện nay. Đồng chí Trường Chinh được phân công làm Trưởng ban, đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Phó Trưởng ban.

Ngày 05-01-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 133, thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ngành Nội chính hiện nay. Đồng chí Trường Chinh được phân công làm Trưởng ban, đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Phó Trưởng ban.

Sau ngày 30-4-1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV), tháng 9-1979, Ban Bí thư quyết định giải thể Ban Pháp chế và thành lập Ban Nội chính Trung ương.

Giai đoạn từ năm 2007 đến cuối năm 2012, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, do đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Ở cấp tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, nước ta tham dự nhiều diễn đàn và gia nhập nhiều tổ chức quốc tế, kinh tế nước ta hội nhập sâu hơn trên trường quốc tế, tội phạm về tham nhũng xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 về 'Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị được thành lập, đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp là Trưởng ban.

Ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Đối với tỉnh Hải Dương, năm 1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ban hành Quyết nghị thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Tăng Bá Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính, với tổng số biên chế cán bộ của Ban là 7 đồng chí. Do có sự biến động về tổ chức năm 1985, Ban Nội chính Tỉnh ủy bị giải thể, đến năm 1987 được tái thành lập lại. Trong giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1994, các hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy có thời điểm bị giải thể vì lý do biến động của tổ chức. 

Ngày 22-12-1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng đã ban hành Quyết định số 65-QĐ/TU, về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, với chức năng là cơ quan tham mưu cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy nghiên cứu, để xuất việc vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cho sát với điều kiện cụ thể của địa phương, bảo đảm cho các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Ngày 02-01-1997, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, thực hiện theo chủ trương của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 30-3-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15-QĐ/TU, theo đó Ban Nội chính Tỉnh ủy bị giải thể và thành lập Phòng Nội chính - Tiếp dân trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương được tái thành lập lại trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy theo quyết định số 857-QĐ/TU, ngày 15-7-2013 và Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương chính thức hoạt động kể từ ngày 01-8-2013.

Ngày 15/7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 862-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; ngày 05/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng; phòng, chống tham nhũng và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Hiện nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm Trưởng Ban, 02 Phó trưởng Ban và 03 đơn vị trực thuộc: Phòng Theo dõi công tác Nội chính- Tổng hợp, Phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; Phòng theo dõi vụ việc, vụ án. Công chức, người lao động của Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số kết quả hoạt động nổi bật từ năm 2013 đến nay; Ban Nội chính đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; các cơ quan làm án đưa hàng chục vụ án tham nhũng ra xét xử; tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, vụ án, khiếu kiện phức tạp đông người, dư luận xã hội quan tâm...Thành quả đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.

                                               
          VĐH/BNCTU

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Ban Nội chính Tỉnh ủy ra mắt Câu lạc bộ hưu trí (13/08/2020)
Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính(10/12/2019)
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (09/06/2019)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019(11/02/2019)
Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng(23/01/2019)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín