na
Tuyên truyền PCTN
Thu hồi tài sản tham nhũng - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế
25/03/2015 09:11:46

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội thảo “Thu hồi tài sản tham nhũng - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”. Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC); Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì.

Ban Nội chính Trung ương tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Thu hồi tài sản tham nhũng - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” với mong muốn phát hiện ra những vấn đề còn hạn chế, bất cập từ khía cạnh lý luận, thực tiễn; các cơ sở chính trị, pháp lý; kinh nghiệm quốc tế và điều kiện Việt Nam…, từ đó tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng các quan điểm, chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Qua việc nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, nhận thức về tài sản tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; Hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thu hồi tài sản tham nhũng; xác định rõ cơ sở chính trị, pháp lý về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam; Đánh giá thực tiễn thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian qua; phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thu hồi tài sản tham nhũng; Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng; liên hệ, vận dụng vào điều kiện của Việt Nam. Qua đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài lời nói đầu, kết luận, phụ lục, nội dung của Báo cáo Chuyên đề gồm 6 chương: Chương 1: Tổng thuật tài liệu nghiên cứu trong nước, quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng. Chương 2: Những vấn đề chung về tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Chương 3: Cơ sở chính trị, pháp lý của Việt Nam về thu hồi tài sản tham nhũng. Chương 4: Thực tiễn thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam. Chương 5: Kinh nghiệm quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng và khả năng, điều kiện vận dụng tại Việt Nam. Chương 6: Mục tiêu, quan điểm, phương hướng, giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia phản biện đều khẳng định Báo cáo Chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, là vấn đề đang được xã hội quan tâm; dự thảo báo cáo thể hiện được kết quả của một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đáp ứng tốt yêu cầu của Chuyên đề. Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện cũng đã có ý kiến thảo luận đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau và đóng góp cụ thể vào những nội dung của từng chương…Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn hy vọng rằng, qua những ý kiến thảo luận sẽ giúp Nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo trình lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thẩm định. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu với Đảng, Nhà nước những quan điểm, chủ trương và giải pháp lớn về thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới.

Được biết, ở Việt Nam, hiện vẫn chưa có công trình khoa học, đề tài nghiên cứu nào đề cập chuyên sâu về chủ đề thu hồi tài sản tham nhũng. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng đã được đặt ra từ khi Đảng và Nhà nước bắt đầu quan tâm hơn, ban hành những chủ trương, định hướng cũng như pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

                                                                          (Theo Hiền Hòa, báo Điện tử ĐCSVN)

Các tin mới hơn
Tăng cường kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện tiêu cực, tham nhũng(07/07/2021)
Không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng(01/02/2021)
93% cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng(06/11/2020)
Một số điểm mới trong chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018.(20/12/2019)
PHÒNG CHỐNG "THAM NHŨNG VẶT"(15/11/2019)
Các tin cũ hơn
Nâng cao vai trò của biếm họa trong công tác phòng, chống tham nhũng(06/03/2015)
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã phát huy tác dụng(21/01/2015)
Sẽ nhân rộng các mô hình Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng thành công (24/12/2014)
Hải Dương: Tổng kết hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng (17/12/2014)
Công bố Chỉ số Cảm nhận tham nhũng năm 2014 trong khu vực công (11/12/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín