na
PCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
Thanh tra tỉnh Hải Dương: Chủ động, tích cực thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
29/11/2011 04:04:55

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Dương đã không ngừng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá (GDP giai đoạn 2006 - 2010 tăng bình quân 9,8%/năm); văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn định; công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm bước đầu chuyển biến tốt.

          Nhận thức rõ việc PCTN là một quá trình lâu dài, phức tạp, là sự nghiệp và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã tham mưu giúp UBND tỉnh Hải Dương chủ động triển khai kịp thời và đồng bộ nhiều giải pháp để PCTN, lãng phí và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới nhiều hình thức và ngày càng được mở rộng. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường hơn. Nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, trong đó một số vụ án nghiêm trọng đã được phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh.

          Về kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã trực tiếp xây dựng kế hoạch và tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhận thức đúng đắn hơn về Luật PCTN. Từ đó các cấp, các ngành thường xuyên nâng cao và làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

           Hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PTCN trong địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu như: Hạn chế quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đã phát huy những ưu điểm và khắc phục được những tồn tại, để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác PCTN. Đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

           Bên cạnh đó, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, cũng như công khai, minh bạch, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử được triển khai cơ bản toàn diện. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết các vụ việc tham nhũng từng bước được nâng cao chất lượng. Vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh PTCN, lãng phí tiếp tục được đề cao và tăng cường. Song song đó là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được gắn liền với công tác đấu tranh PCTN góp phần vào việc ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển.

          Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội, trong 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hải Dương đã thực hiện được 2.339 cuộc thanh tra, phát hiện hơn 104,2 tỷ đồng sai phạm; kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách hơn 33,2 tỷ đồng. Đến nay đã thu hồi được hơn 29,7 tỷ đồng; 102,8 nghìn m2 đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 55,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 13,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 152 người và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

         Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm thường xuyên hơn. Trong 5 năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 24.816 đơn, trong đó 2.233 đơn thuộc thẩm quyền, đã có kết luận và quyết định giải quyết là 1.865 đơn. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi tiền về ngân sách với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, thu hồi 28.163m2 đất; xử lý hành chính 1 tập thể và 203 người; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 13 vụ.

        Để tiếp tục thực hiện tốt Luật PCTN, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN hàng năm phải cụ thể hơn nữa. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phải sát, xác định cụ thể những lĩnh vực, những khâu dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp của toàn hệ thống chính trị trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện Luật PCTN; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật khi phát hiện tham nhũng, lãng phí.

                   (PAN/Theo: thanhtra.com.vn)
Các tin mới hơn
Công bố quyết định giám sát phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng(01/09/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đông(11/07/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.(05/07/2016)
Tình hình công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương(29/06/2016)
Thanh Miện: Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng(24/06/2016)
Các tin cũ hơn
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)tại một số đơn vị thuộc thị xã Chí Linh(21/11/2011)
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại một số địa phương thuộc huyện Nam Sách.(18/11/2011)
Ngành Tòa án tỉnh Hải Dương – 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về : “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (18/10/2011)
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hải Dương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X ) về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí "(10/10/2011)
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2011 của Thanh tra tỉnh Hải Dương(04/10/2011)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín