na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 01/2015
28/01/2015 03:21:26

Trong tháng 01/2015, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện

 
             Nội dung gồm:

1).Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2015.

2).Giúp Tỉnh ủy nắm tình hình một số địa phương, đơn vị và chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp giữ vững tình hình, bảo đảm ANCT, trật tự an toàn xã hội đầu năm và trong dịp tết nguyên đán Ất mùi 2015 (Phòng NC).

3).Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc các ngành Nội chính  ggiải quyết một số vụ án, vụ việc trong danh mục các vụ việc do Thường trực Tỉnh uỷ và Ban nội chính theo dõi (Phòng theo dõi XL các vụ án).

4).Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác NC, PCTN và Cải cách tư pháp năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (Văn phòng, các phòng CM).

5).Phối hợp triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tham gia các đoàn kiểm tra, thẩm định của Tỉnh ủy (các phòng CM).

6).Chỉ đạo tổ chức hội nghị Cán bộ công chức đầu năm; tổng kết công tác xây dựng đảng, đoàn thể của cơ quan, triển khai phong trào thi đua năm 2015 (LĐ ban, chi ủy, Công đoàn và các phòng).

7).Lãnh đạo ban làm việc với Văn phòng và các phòng chuyên môn nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch công tác cụ thể của các phòng thực hiện trong năm 2015 (LLD Ban, Văn phòng và các phòng chuẩn bị).

8). Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

 

           Một số việc cụ thể:

        *Từ ngày 01 đến 04/01/2015: Nghỉ tết dương lịch và nghỉ bù theo quy định.  

        * Ngày 05/01/2015 (thứ hai): 

           - Họp Chi bộ và họp cơ quan thường kỳ triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng 01/2015 (LĐ ban, CBCC và Đảng viên).

         * Ngày 06/01/2015 (thứ ba): 

            - Dự Hội nghị tổng kết ngành Công an tỉnh (Đ/c Uyển).
            - Tham dự tiếp công dân với lãnh đạo Tỉnh uỷ , HĐND và UBND tỉnh tháng 01 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (Đ/c Lý). 

           - Dự cuộc làm việc của Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thẩm định, kiểm tra công tác năm 2014 (Đ/c Khôi, Đ/c Hoài).

         * Ngày 07/01/2015 (thứ tư): 

          - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiệm thu các Đề tài khoa học (Đ/c Uyển - UVBTV, Tưởng ban). 
          - Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên (LĐban và CBCC). 
 
         * Ngày 08/01/2015 (thứ năm)
          - Dự Hội nghị của tỉnh công bố công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đ/c Trưởng ban). 
          - Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên (LĐ ban, VP). 
          - Chiều 14 giờ: Họp tổng kết thi đua khối các Ban XD Đảng năm 2015 (Đ/c La, Đ/c Huấn). 

         * Ngày 09/01/2015 (thứ sáu):  

          - Hội nghị dân chủ cơ quan theo Nghị định 78-NĐ/CP năm 2015 (LĐ ban, CBCC, mời Đại diện Đảng ủy Khối và Công đoàn viên chức tỉnh).

           - Dự hội nghị của tỉnh triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2015 (LĐ ban). 
           - Dự Hội nghị của Ban Thường vụ Thị ủy Chí Linh kiểm điểm cuối năm các UVBTV (Phòng PCTN).
 
         * Ngày 12/01/2015 (thứ hai): 
            - Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và thực hiện Chỉ thị 03 năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại Hội trường Tỉnh ủy (Đ/c La).
   
         * Ngày 13/01/2015 (thứ ba):
            - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển-UVBTV, Trưởng ban).
            - Họp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy về một số công việc Văn phòng (Đ/c Tiến, Đ/c Hoài). 

         * Ngày 14/01/2015 (thứ tư):  

            - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban).
            - Dự hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự tỉnh (Đ/c Quang). 

          - Hội nghị của Tỉnh ủy tổng kết công tác Nội chính, PCTN và Cải cách Tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 (LĐ ban, Các phòng CM và VP ban).

         * Ngày 15/01/2015 (thứ năm): 
             - Dự Hội nghị tổng kết ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức trực tuyến tại UBND tỉnh (Đ/c La).                       - Họp thường kỳ tháng 01/2015 Ban Chỉ đạo nội dung và Ban Biên tập trang thông tin điện tử về NC&PCTN (Ban CĐ, Ban BT, các đại biểu liên quan).
             - Dự cuộc họp của Ban Thường vụ huyện ủy Bình Giang (Đ/c Sơn).
 
         * Ngày 16/01/2015 (thứ sáu): 
             -  Dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy (LĐ ban).
             - Sáng 8 giờ: Dự họp với Ban Chấp hành tỉnh Hội Luật gia tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Đ/c La).
             - Dự cuộc họp của Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Miện (Đ/c Huấn). 
 
         * Ngày 22/01/2015 (thứ năm): 
             - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển - UVBTV- Trưởng ban).
             - Dự họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy V/v Chuẩn bị công tác thi tuyển công chức (Đ/c TIến, Đ/c Hưng). 
 
         * Ngày 23/01/2015 (thứ sáu): 
             - Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, PCTN và Cải cách tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 Do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức (LĐ ban, CBCC các phòng, VP).
             - Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Hội trường UBND tỉnh (Đ/c La, Đ/c Khôi).
 
         * Ngày 26/01/2015 (thứ hai):  
             - Dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh (Đ/c Uyển). 
             - Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Đ/c La). 
 
         * Ngày 27/01/2015 (thứ ba): 
             - Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy Thanh Miện (Đ/c Uyển và Đ/c Huấn). 
             - Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bình Giang (Đ/c Sơn).
 
         * Ngày 28/01/2015 (thứ tư): 
             - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Uyển-TBan).
 
         * Ngày 29/01/2015 (thứ năm): 
            - Dự hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 (Đ/c Uyển). 
            - Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp, triển khai nhiệm vụ năm 2015 (Đ/c La). 
            - Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng TSVM Thành phố Hải Dương (Đ/c Tiến).
            - Dự Hội nghị giao ban báo chí tuyên truyền tháng 1/2015 tại huyện Kinh Môn (Đ/c Khôi).
            - Dự Hội nghị Đảng bộ huyện Nam Sách (Đ/c Lý). 
 
         * Ngày 30/01/2015 (thứ sáu): 
             - Dự Hội nghị tập huấn chuyên đề về Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tại Hội trường UBND tỉnh (Đ/c La).
             - Dự Lễ công bố thành lập Chi bộ đảng và tổng kết hoạt động SXKD Công ty cổ phần Quê Hương (VP Ban). 
             
        

        (Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật).

 

                  BBT

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 12/2014. (27/12/2014)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 11/2014. (25/11/2014)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 10/2014. (29/10/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 9/2014. (29/09/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 8/2014. (27/08/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín