na
Trong tỉnh
Hải Dương ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng
08/03/2023 12:00:00

Ngày 27/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 27 - NQ/TU thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về quy mô kinh tế của cả nước; tăng trưởng GRDP đạt bình quân trên 9%/năm

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển tỉnh Hải Dương thành tỉnh công nghiệp hiện đại, hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về quy mô kinh tế của cả nước; với cơ cấu kinh tế hợp lý, dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao; bộ mặt nông thôn thông minh, văn minh; đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tăng cường liên kết, hợp tác trong vùng, với các vùng trong nước và nước ngoài.

Đến năm 2045, phát triển tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phấn đấu đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, có quy mô kinh tế lớn, cơ cấu kinh tế phù hợp, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng Sông Hồng; đảm nhiệm vai trò đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với vùng Đông Bắc, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Đến năm 2030: Tăng trưởng GRDP đạt bình quân trên 9%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 là: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 4,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 58,4%; dịch vụ chiếm 31,2% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,6%. GRDP bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,5%. Tỷ lệ đóng góp bình quân của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 đạt 50%. Kinh tế số đạt khoảng 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 60%; có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: mầm non trên 90%; tiểu học 100%; trung học cơ sở trên 95%; trung học phổ thông trên 90%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đến năm 2030 đạt 48%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5%/năm. Đạt 40,5 giường bệnh và 11 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 99%.

Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ở thành thị và nông thôn đạt 100%; 100% khu công nghiệp và 100% các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính. 

Về các công trình trọng điểm, phấn đấu huy động nguồn lực để cùng Trung ương đầu tư tuyến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Đầu tư khu công nghiệp chuyên biệt ở khu vực các huyện Bình Giang và Thanh Miện để góp phần phát triển tỉnh Hải Dương trở thành trung tâm công nghiệp động lực của vùng.

10 nhóm giải pháp cụ thể: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện Nghị quyết; Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển; đẩy mạnh liên kết vùng; Phát triển kinh tế vùng; Phát triển bền vững hệ thống đô thị và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, Nghị quyết số 14/NQ-CP và Nghị quyết này; trong đó, xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ, giải pháp và phân công đơn vị chủ trì thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết 30-NQ/TW, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quá trình tổ chức thực hiện tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phản ánh những gương điển hình, kinh nghiệm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện theo quy định và rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân và cụ thể hóa các nội dung có liên quan phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành, địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện ở cơ sở.

 (Nguồn Cổng TTĐT Đảng bộ Tỉnh)
Các tin mới hơn
Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương(05/07/2023)
Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và Phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023(28/06/2023)
Các tin cũ hơn
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP(14/02/2023)
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân(16/12/2022)
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.(28/10/2022)
Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I/2022(28/04/2022)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương có Phó Trưởng Ban mới(21/04/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín