na
Cải cách tư pháp
Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Thành ủy Hải Dương.
20/09/2017 04:39:46

Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì đã làm việc với tập thể ban Thường vụ và thủ trưởng các ngành nội chính của Thành phố hải Dương về kết quả thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp; ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp.  Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kết luận: Trong những năm qua, Thành ủy Hải Dương đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về chiến lược cải cách tư pháp; Ban thường vụ Thành ủy đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới, chất lượng các mặt công tác được nâng lên, có những chuyển biến tích cực; Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt là việc phối hợp tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án hình sự trọng điểm, tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội và giải quyết các vụ việc, tụ điểm về an ninh trật tự.

Công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp luôn được Thành ủy quan tâm chỉ đạo. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm tham mưu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì thường xuyên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã được phát huy có hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước và các cơ quan tư pháp của thành phố trong việc tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, đoàn viên, hội viên về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các đạo luật về tư pháp.; Vẫn còn một số cán bộ tư pháp của các cơ quan tư pháp ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu; Chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp tại các phường, xã chưa đồng đều, cán bộ có chức danh tư pháp còn thiếu. Công tác giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với hoạt động tư pháp hiệu quả còn thấp.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp ở địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm; Hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm có mặt còn hạn chế; tiến độ và chất lượng điều tra, xử lý một số vụ án chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí Phó Bí thư yêu cầu:

1) Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp đồng bộ, tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW, của Bộ chính trị; Kế hoạch số 11-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 và Chương trình số 04 ngày 17/2/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017.

Thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc chỉ đạo giải quyết những vụ án theo quy định tại Chỉ thị số 15, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong từng ngành và liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chú ý xác định, tập trung điều tra truy tố, xét xử án điểm, án lưu động phục vụ yêu cầu chính trị địa phương và có tác dụng chủ động, phòng ngừa tội phạm.

3) Tăng cường  kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp. Nâng cao và phát huy vai trò của HĐND, Mặt trận Tổ quốc trong việc kiểm tra, giám sát và chất vấn của cơ quan dân cử đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú ý lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, những việc phức tạp nhạy cảm để kiểm tra, giám sát.

      4) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp.

5) Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, tổ chức các cơ quan tư pháp của Thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật;  đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tư pháp.

 
                                          BBT
Các tin mới hơn
Hoạt động tư pháp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển "hòa khí" đất nước(03/11/2020)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 họp Phiên thứ 10(09/10/2020)
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2019(12/05/2020)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương kiểm tra công tác Cải cách tư pháp tại tỉnh Hải Dương(02/10/2018)
Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới(25/09/2018)
Các tin cũ hơn
TAND huyện Kinh Môn: Nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp(12/09/2017)
Cải cách tư pháp: Hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu lực và hiệu quả (11/09/2017)
VKSND tỉnh Hải Dương: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lấy lời khai, hỏi cung bị can; khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông; thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử.(07/09/2017)
Thanh Miện: Tăng cường xét xử lưu động các vụ án trọng điểm về ma túy(30/08/2017)
Ngành Kiểm sát Hải Dương: Tập huấn chuyên sâu các đạo luật, nghị quyết mới về tư pháp(23/08/2017)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín