na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.
23/04/2015 07:07:15

Trong tháng 04/2015, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Nội dung gồm:

1. Theo dõi, nắm tình hình công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại các huyện, thị, thành ủy. Nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng kế hoạch giám sát các đơn vị Tòa án cấp huyện. Tổ chức giám sát tại một số VKSND cấp huyện (Phòng NC).

2. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế của Tỉnh ủy về việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và 3 ngành làm án tỉnh năm 2015.

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Công văn số 200-CV/BNCTU ngày 14.01.2015 tại 3 ngành: Công an, Viện kiểm sát, tòa án nhân dân tỉnh xây dựng vụ báo cáo  Thường vụ Tỉnh ủy (Phòng theo dõi XL các vụ án).

3. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội từ năm 2011 đến năm 2014 nhằm xem xét các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.(Phòng PCTN).

4. Hoàn chính báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị 33- CT/TW về kết quả kê khai, công khai và kiểm soát tài sản thu nhập của CB, Đảng viên các đối tượng Luật quy định báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy  theo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy (Phòng TD.PCTN).

5. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

           Một số việc cụ thể:

        * Ngày 01/4/2015 (thứ tư) :

               - Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tinh ủy với UBKT Tỉnh ủy và các ngành Công an, Tòa án, VKS tỉnh năm 2015 - tại Hội trường Công an tỉnh (LĐ ban, các trưởng, phó phòng CM, CBCC). 

 
         * Ngày 02/4/2015 (thứ năm): 
             -  Dự Hội nghị giao ban Báo chí tuyên truyền tháng 3 tại Ngân hàng Agribanhk Hải Dương (Đ/c Khôi- TP)

         * Ngày 03/4/2015(thứ sáu):

            - Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Uyển- Trưởng Ban; Đ/c La, Tiến- PTB).

            - Dự Đại hội chỉ đạo điểm của Huyện ủy Nam Sách tại Đảng bộ xã Phú Điền (Đ/c Lý).
           
         * Ngày 04/4/2015 (thứ bảy): 
            - Dự Đại hội chỉ đạo điểm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện Lực tỉnh Hải Dương (Đ/c La, Đ/c Huynh).
   
         * Ngày 06/04/2015 (thứ hai): 

           - Họp Chi bộ cơ quan thường kỳ tháng 4: triển khai NQTW10, Thực hiện Chuyên đề về nắm tình hình và thảo luận tham gia các văn kiện Đại hội của Đảng ủy KCCQ tỉnh và Trung ương  (Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan).

           - Dự khai hội Văn miếu Mao Điền  (Đ/c Uyển - TB). 

         * Ngày 07/4/2015 (thứ ba)
           - Dự họp Tại Thành ủy Hải Dương (Đ/c La- PTBan). 
           - Chiều: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCq tỉnh (Đ/c La, Đ/c Khôi, Đ/c Hoài). 
           - Dự họp Ban Thường vụ Thị ủy Chí Linh (Đ/c Huynh). 

         * Ngày 08/4/2015 (thứ tư):  

              - Dự Đại hội điểm của Đảng bộ Công an tỉnh tại Đảng ủy Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Đ/c Uyển - TrBan, Đ/c Quang-TP). 

            - Dự Đại hội chỉ đạo điểm của Đảng bộ Khối CCq tỉnh tại Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương (Đ/c La- PTB, Bí thư).

             -  Dự Đại hội chỉ đạo điểm của Huyện ủy Thanh Miện tại Đảng bộ Chi Cục thuế huyện (Đ/c Huấn)
 
         *  Ngày 10/4/2014 (thứ sáu): 
             - Chiều: Họp với Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng Nhà Văn hóa - Thể thao các Ban XD Đảng (Đ/c Hoài- TP). 
 
         * Từ ngày 13/4 đến ngày 18/4/2015:   Đoàn công tác của Ban đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác NC&PCTN một số tỉnh, thành phố miền Trung (LĐ ban, Các Đ/c trong Đoàn công tác).
         
         *  Ngày 13/4/2015 (thứ hai): 
             - Sáng: Dự giao ban công tác ANTT-VH tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Đ/c Hưng). 

         * Ngày 15/04/2015 (thứ tư): 

           - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV-Tr Ban). 
           - Làm việc với Trường Cao Đẳng Hải Dương về PCTN (Đ/c Tiến - PTB, đ/c Khôi và các phòng chuyên môn).
           - Họp Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập trang thông tin điện tử kiểm điểm kết quả Quý I, Phương hướng quí II/2015 (BCĐ, BBT). 

         * Ngày 16/04/2015 (thứ năm): 

-  Làm việc với Công ty Bảo việt nhân thọ (Đ/c Tiến - PTB, đ/c Khôi TP).

         * Ngày 21/4/2015 (thứ ba):
          - Làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang (Đ/c La, Quang, Ngọc Anh, Thủy và mới lãnh đạo VKS tỉnh). 
          -  Họp Đoàn công tác Chỉ đạo điểm công tác Đại hội điểm cơ sở của Tỉnh ủy (Đ/c Uyển, Đ/c Khôi).

         * Ngày 22/04/2015:  (thứ tư)

          - Đai hội chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020 (Mời ĐUKCCQ tỉnh, Các Ban XD Đảng của Tỉnh ủy, Toàn thể đảng viên, CBCC Ban Nội chính, Báo, Đài PT&TH tỉnh).

* Ngày 23/04/2015 (thứ năm): 

- Làm việc với Viện KSND huyện Gia Lộc (Đ/c La - PTB, đ/c  Hoài , đ/c Quang và đ/c Ngọc Anh).

* Ngày 24/04/2015 (thứ sáu): 

          - Dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2015 (Đ/c Uyển). 

          - Làm việc với Công ty Bảo việt Hải Dương  (Đ/c Tiến - PTB, đ/c Khôi và cv).

          - Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa VKS huyện với các xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Giàng (Đ/c La) .
          - Dự Hội nghị trực tuyến Quán triệt Luật SĐBS Luật Thi hành án dân sự và sơ kết 6 tháng đầu năm Do Bộ Tư pháp tổ chức (Đ/c Tiến- Phó ban)
 
           * Ngày 27/4/2014 (thứ hai):   
          - Dự gặp mặt CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 tại Hội trường BCHQS tỉnh (Đ/c Uyển-TB).
          - Làm việc với Viện Kiểm sát huyện Cẩm Giảng (Đ/c La, Hoài, Ngọc Anh và DD Văn phòng.). 

* Từ ngày 28/04/2015 đến ngày 03/05/2015 nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ 30/4, nghỉ 01/5):

           * Ngày 28/4: Dự Chương trình Nghệ thuật mừng 40 năm thống nhất tổ quốc (Đ/c Uyển) 

          Ghi chú:  

          Văn phòng Đôn đốc công tác sửa chữa lại các phòng làm việc tại nhà 6 tầng. Công tác hậu cần cho Ban. Tham mưu giúp lãnh đạo về công tác tài chính cũng như mua sắm tài sản.

          Các phòng chuyên môn khác chủ động công việc theo chức năng nhiệm vụ.

 

           Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cặp nhật

                      VP.

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 2/2015 (10/02/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 01/2015(28/01/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 12/2014. (27/12/2014)
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 11/2014. (25/11/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín