na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 10/2014.
29/10/2014 07:09:34

Trong tháng 10/2014, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Nội dung gồm:

1). Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ đôn đốc các ngành Nội chính về một số vụ án, vụ việc trong danh mục các vụ việc do Thường trực Tỉnh uỷ và Ban nội chính theo dõi (Phòng NC).

2. Hoàn chỉnh và báo cáo nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XV chuẩn bị BC trình ĐH XVI , phần giao cho Ban nội chính chủ trì (BBT).

3 Triển khai giám sát, kiểm tra một số cấp uỷ, ngành, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN  (VP và các phòng CM).

4. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp với các Ban đảng của Tỉnh ủy và các ngành nội chính chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp tại Châu Xá, Duy Tân, Kinh Môn  (Phòng NC).

5. Tổ chức hội nghị chuyên đề nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN với các ngành Nội chính của tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

6). Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

        Một số việc cụ thể:

        * Ngày 01/10/2014 (thứ tư):  Họp Lãnh đạo ban; Họp cơ quan và họp Chi bộ cơ quan thường kỳ kiểm điểm kết quả công tác tháng 9, triển khai các nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 10/2014 (Toàn thể Lãnh đạo và CBCC).

        * Ngày 02/10/014 (thứ năm):

         - Sáng:  Dự họp Ban Tổ chức tỉnh ủy nghiệm thu các chuyên đề về TCXDĐ, Kiểm tra đảng, hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội (Đ/c Uyển- UVBTV, TrB).  

           - Sáng: Làm việc với Đảng ủy và Lãnh đạo Liên Đoàn lao động tỉnh (Đ/c La và PCM, VP).
           - Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ?c Huấn). 
           - Tham dự tiếp công dân với lãnh đạo Tỉnh uỷ , HĐND và UBND tỉnh tháng 10 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (Đ/c Lý).  

       * Ngày 03/10/2014 (thứ sáu): 

         - Sáng: Dự phiên họp của THường trực Tỉnh ủy (Đ/c Uyển).

         - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (LĐ ban, PCM, VP).

       * Ngày 06/10/2014 (thứ hai):

        - Dự phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy).

         - Chiểu: Dự hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí tháng 9. do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (Đại diện lãnh đạo Phòng theo dõi công tác PCTN). 

       * Ngày 07/10/2014 (thứ ba):

           - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương (LĐ Ban, phòng CM, VP và  mời đại diện Đảng ủy KCCQ tỉnh dự).

             - Dự Đại hội Đoàn thanh niên khối cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy (Đ/c Hoài). 

       * Ngày 08/10/2014 (thứ tư):

           - Chiều: Làm việc với tập thể lãnh đạo UBND Thành phố Hải Dương (Đ/c Uyển- Trưởng ban, các Phó Ban, các trưởng phòng và CB theo dõi địa bàn, lĩnh vực).

        *  Ngày 09/10/2014  (thứ năm): 

          - Làm việc với tập thể Đảng uỷ và lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương (LĐ Ban, phòng CM, VP và  mời đại diện Đảng ủy KCCQ tỉnh dự).

        *  Ngày 10/10/2014 (thứ sáu):  

         - Sáng từ 7h30: Dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy với các Ban xây dựng đảng, các sở, ngành và Lãnh đạo TP Hải Dương, TX Chí Linh, huyện Kinh Môn (Đ/c La).
         - Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao khối thi đua các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy (LĐ ban và Toàn thể CBCC).
 
        *  Ngày 13, 14 và 15/10/2014:
         - Tham dự diển tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 (Đ/c Bùi Hữu Uyển, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban nội chính).

        *  Ngày 14/10/2014 (thứ ba):

          - Làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (LĐ ban, PCM, VP và  mời đại diện Đảng ủy KCCQ tỉnh dự).

        * Ngày 15/10/2014 (thứ tư): 

        - Chiều : Họp Ban Biên tập trang thông tin điện tử về Nội chính và PCTN tỉnh Hải Dương thường kỳ tháng 10 (LĐ Ban, Ban BT, các đại biểu liên quan).

        * Ngày 16/10/ 2014 (thứ năm):  

         - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển - Trưởng ban).
         - Làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh (LĐ ban, PCM và  mời đại diện Đảng ủy KCCQ tỉnh dự).  
         - Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Đ/c TIến). 
         - Chiều: Dự họp với Ban THường vụ huyện ủy Cẩm Giàng (Đ/c Uyển).
         - Chiều: Dự họp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Đ/c Trưởng ban). 
        
         * Ngày 17/10/2014 (thứ sáu):
         - Sáng: Hội nghị chuyên đề sơ kết công tác nội chính và PCTN 9 tháng đầu năm với các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TỈnh ủy và các ngành nội chính của tỉnh  (LĐ Ban và CBCC).
         - Sáng:  Dự họp bảo vệ, nghiệm thu chuyên đề đanhs giá kết quả công tác NC&PCTN, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020 , Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (Đ/c La, Đ/c Khôi).
 
        * Ngày 18/10/2014 (thứ bẩy): 
         - Sáng: 7 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban các Tỉnh ủy các tỉnh, TP đồng bằng Bắc bộ về thực hiện Chỉ thị 03 tại Nacimex (Đ/c Trưởng ban). 
         - Tiếp và làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác nội chính và PCTN với Đoàn công tác của Ban nội chính Thành ủy Hà Nội (LĐ ban, CBCC của ban). 

        * Ngày 21/10/2014 (thứ ba):  

          - Sáng: Dự hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Quý 3/2014 (Đ/c Uyển- TBan, Đ/c La và Đ/c Hưng).
          - Sáng: Làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Trường THPT Trần Phú, Thị xã Chí Linh (LĐ ban, PCM và mời đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục&Đào tạo dự).

       * Ngày 22/10/2014 (thứ tư):

           - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Đ/c Uyển- Trưởng ban, Đ/c La, Đ/c Hoài và Đ/c Quang).

            - Tham gia đoàn công tác nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài tại Duy Tân, Kinh Môn (Đ/c Thế, Đ/c Sơn).

       * Ngày 23/10/2014 (thứ năm):

          - Sáng: Làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Trường THPT Kim Thành II (LĐ ban, PCM và mời đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục&Đào tạo dự).

        * Ngày 24/10/2014 (thứ sáu)
            - Sáng: Dự Hội nghị tập huấn về công tác quản lý các trang thông tin điện tử do Sở Thông tin truyền thông tổ chức tại khu sinh thái Âu cơ ( Đ/c Khôi dự). 

        * Ngày 28/10/2014(thứ ba)

          - Sáng: Dự Hội nghị nghiệm thu Đề tài số 5 của Ban Tổ chức TỈnh ủy (Đ/c Uyển, Đ/c Quang). 
          - Sáng: Dự hội nghị triển khai Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổ chức tại Âu Cơ (Đ/c Tiến).
          - Sáng: Làm việc với Đ/c Chủ tich UBND huyện và lãnh đạo Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện Thanh Hà (Đ/cTrưởng ban, Đ/c La, Đ/c Ngọc Anh và Đ/c Thế).  
 
         * Ngày 30/10/2014 (thứ năm): 
          - Dự Lễ kỷ niệm 210 năm khởi lập Thành Đông và 60 năm giải phòng Thành phố Hải Dương tại Nacimex Nam Cường  (Đ/c Uyển- Trưởng ban).
            
         * Ngày 31/10/2014 (thứ sáu): 
          - Dự Hội nghị Giao ban Báo chí và tuyên truyền tháng 10/2014 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại Huyện ủy Thanh Miện (Đ/c Khôi).

        (Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật).

 

                  BBT

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 9/2014. (29/09/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 8/2014. (27/08/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 7/2014(30/07/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 06/2014. (23/06/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 05/2014. (29/05/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín