na
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 11/2014.
25/11/2014 03:10:56

Trong tháng 11/2014, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương sẽ thực hiện các công việc chính dưới đây. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

      Nội dung gồm:

1).  Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc các ngành Nội chính về giải quyết một số vụ án, vụ việc trong danh mục các vụ việc do Thường trực Tỉnh uỷ và Ban nội chính theo dõi (Phòng NC).

2). Triển khai giám sát, kiểm tra một số cấp uỷ, ngành, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN  (VP và các phòng CM).

3). Triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 1291/QĐ/TU ngày 20/10/2014 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy.

4). Tham gia thẩm định các báo cáo kết quả công tác năm của các ngành nội chính trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trưc Tỉnh ủy và kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh. 

5). Hệ thống hóa các văn bản của TW và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và Cải ách tư pháp (Phòng TDCT PCTN chủ trì, Phòng NC phối hợp).
 
6). Tiếp tục triển khai Kế hoạch mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nội chính và PCTN cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh  (VP và các phòng chuyên môn).
 
7). Đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác NC và PCTN qua kiểm tra, giám sát Ban nội chính đã kiến nghị (Phòng CM). 

8). Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc chức năng của Ban Nội chính.

        Một số việc cụ thể:

       * Ngày 03/11/2014 (thứ hai): 

        - Sáng: Từ 7 giờ 30, Họp Lãnh đạo ban .

        - UBND huyện Kim Thành mời dự Hội nghị sơ kết CTMTQG XD nông thôn mới (VP) 
        - Chiều: Từ 13 giờ 30, Họp cơ quan và họp Chi bộ thường kỳ kiểm điểm kết quả công tác tháng 10, triển khai các nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 11/2014 (Toàn thể Lãnh đạo và CB Đảng viên dự).

       * Ngày 04/11/2014 (thứ ba):  

         - Tham dự tiếp công dân với lãnh đạo Tỉnh uỷ , HĐND và UBND tỉnh tháng 10 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (Đ/c Lý).  

       * Ngày 05/11/2014 (thứ tư):

         - Sáng : Làm việc với tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (LĐ ban, Phòng CM và mời Đại diện Ban TV Đảng ủy KCCQ tỉnh cùng dự).

           - Sáng:  Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ/c Huấn).

       * Ngày 06/11/2014 (thứ năm): 

             - Sáng: Dự họp với Huyện ủy Kinh Môn và các ngành nội chính về giải quyết vụ việc nổi cộm, phức tạp  tại Châu Xá, Duy Tân, Kinh Môn ( Đ/c Uyển- Trưởng ban, Đ/c Hoài).

           - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Tài chính (Đ/c TIến, phòng CM và mời đại diện Đảng ủy KCCQ tỉnh dự).

             - Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Chí Linh (Đ/c Huynh). 
 
        * Ngày 07/11/2014 (thứ sáu): 
             - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển- UVBTV, Trưởng ban). 
 
       * Ngày 10/11/2014 (thứ hai): 
             - Chiều: Dự họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị (Đ/c Khôi- Phó Bí thư). 
 
        *  Ngày 11/11/2014  (thứ ba): 
          - Dự đối thoại tại huyện ủy Kim Thành (Đ/c Uyển - UVBTV, Trưởng ban).
          - Làm việc với tập thể Đảng uỷ và lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế  Hải Dương (LĐ Ban, phòng CM và  mời đại diện Thành ủy Hải Dương cùng dự).
 
         * Ngày 12/11/2014 (thứ tư): 
          - Sáng: Dự Hội nghị tham gia ý kiến Dự án sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng hình sự (Đ/c Uyển, Đ/c Hoài).
          - Chiều: Họp Lãnh đạo Ban với các trưởng phòng chuyên môn (LĐ ban, TP). 

        *  Ngày 13/11/2014 (thứ năm): 

          - Làm việc với tập thể Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương (LĐ ban, Đ/c La, Đ/c Hoài, Đ/c Lý và Đ/c Quang; mời đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng dự).

           - Dự Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện Thanh Miện (Đ/c Huấn). 
 
         * Ngày 14/11/2014 (thứ sáu): 
           - Sáng: Dự họp nghiệm thu các chuyên đề thuộc Đề tài 4 của Tỉnh ủy - Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (Đ/c La, Đ/c Khôi dự).
 
        * Ngày 17/11/2014 (thứ hai): 
          - Sáng: Dự cuộc họp của Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Miện (Đ/c Huấn).
          - Chiều : Họp Ban Biên tập trang thông tin điện tử về Nội chính và PCTN tỉnh Hải Dương thường kỳ tháng 11 (LĐ Ban, Ban BT, các đại biểu liên quan).

        * Ngày 18/11/2014 (thứ ba):  

       - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Lộc (LĐ ban, Đ/c La, Đ/c Hoài, Đ/c Sơn và Đ/c Ánh Ngọc;  mời đại diện Đảng ủy, LĐ Bộ chỉ huy QS tỉnh cùng dự).       

        * Ngày 19/11/2014 (thứ tư):

          - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chí Linh (LĐ ban, Đ/c La, Đ/c Sơn, Đ/c Thế và Đ/c Huynh; và  mời đại diện Đảng ủy, LĐ Bộ chỉ huy QS tỉnh cùng dự).  

        * Ngày 20/11/2014 (thứ năm): 
           - Đi kiểm tra thi đua một số Ban nội chính trong cụm thi đua (Đ/c Uyển, Đ/c La, Đ/c Hưng).
 
        * Ngày 21/11/2014 (thứ sáu): 
 
           - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Uyển, UVBTV- Trưởng ban).
           - Họp đánh giá kết quả công tác phòng  nội chính năm 2014 (Đ/c La và CBCC phòng NC).

       * Ngày 25/11/2014 (thứ ba)

           - Sáng: Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua Hội Luật gia 15 tỉnh, thành phố tại Hải Dương (Đ/c La). 
 
           - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Trường Cao đằng nghề LICOGI (Chí Linh) (LĐ Ban, Phòng CM).
 
       * Ngày 26/11/2014 (thứ tư): 
           - Sáng: Dự buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa 15 (Đ/c Thế).
           - Chiều: Dự họp với Đoàn công tác của tiểu ban thi hành Điều lệ đảng Trung ương (Đ/c Uyển- UVBTV- Trưởng ban). 
           - Chiều: Dự buổi làm việc của Ban Pháp ché HĐND tỉnh với Viện Kiểm sát ND tỉnh chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa 15 (Đ/c Ngọc Anh).
 

       * Ngày 27/11/2014 (thứ năm):

          - Sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh (LĐ ban, PCM và mời đại diện Đảng ủy KCCQ tỉnh cùng dự).

           - Sáng: Dự buổi làm việc của Ban Pháp cchế HĐND tỉnh với Cục Thi hành án DS tỉnh chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa 15 (Đ/c Quang).
           - Chiều: từ 13 giờ30 Dự họp UBND tỉnh nghiệm thu đề tài về lĩnh vực nội chính (Đ/c Uyển, Đ/c La, Đ/c Khôi). 
           - Chiều:  Dự buổi làm việc của Ban Pháp ché HĐND tỉnh với Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa 15 (Đ/c Ngọc Anh).
 
       * Ngày 28/11/2014 (thứ sáu)
 
           - Sáng: Dự gặp măt với Đoàn Đại biểu Luật sư tỉnh đi dự Đại hội Luật sư Toàn quốc (Đ/c La). 
           - Sáng: Dự buổi làm việc củae Ban Pháp cchế HĐND tỉnh với Công an tỉnh chuẩn bị báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa 15 (Đ/c Quang). 

        (Lịch làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật).

 

                  BBT

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tháng 7/2015.(21/07/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 6/2015.(29/06/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 5/2015.(26/05/2015)
Lịch làm việc của Ban Nội chính TỈnh ủy Hải Dương tháng 4/2015.(23/04/2015)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG THÁNG 3. 2015 (26/03/2015)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 10/2014. (29/10/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 9/2014. (29/09/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 8/2014. (27/08/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 7/2014(30/07/2014)
Lịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương tháng 06/2014. (23/06/2014)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín