na
PCTN tại đơn vị, địa phương trong tỉnh
Công tác phòng, chống tham nhũng tại Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương
20/04/2012 07:13:33

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo và đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên KD nước sạch Hải Dương để nắm tình hình và đánh giá về kết quả công tác PCTN, lãng phí của đơn vụ sau hơn 5 năm thực hiện NQTW3 (khóa X) và Luật PCTN.

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương là doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh; thiết kế, thi công các công trình cấp nước, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng tác động mạnh, có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ngân hàng, giá vật tư, giá điện tăng cao.

          Được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban ngành của tỉnh, cùng với các chương trình, dự án, các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ trong và ngoài nước; Công ty đã chủ động xác định mục tiêu, phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn đề ra các giải pháp nhằm cân đối nguồn tài chính, đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh ổn định, không ngừng đổi mới công nghệ, kỹ thuật và cải tiến phương thức quản lý giảm chi phí, giảm giá thành đáp ứng nhu cầu nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.     
 
         Trong công tác phòng, chống tham nhũng Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty đã có sự quan tâm, lãnh đạo, triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả, đó là: chủ động quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí’, các quy định của Luật PCTN, lãng phí. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch công tác PCTN hàng năm; xây dựng các văn bản quản lý nội bộ làm cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ (như: Quy chế làm việc của Đảng ủy, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tổ chức và quản lý, quy chế khoán tiền lương, thưởng và khoán các chi phí khác, Quy chế Thi đua - Khen thưởng ..vv..); thực hiện các quy định về văn hóa doanh nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.  Chú ý thực hiện công khai minh bạch các mặt hoạt động ; kê khai tài sản, thu nhập (tổng số 52 người), nộp và quản lý hồ sơ kê khai đúng quy định; tiến hành trả lương qua tài khoản đối với 100% cán bộ, nhân viên. Thường xuyên quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, phản ánh của CBNV và khách hàng, xử lý các sai phạm ( năm 2010 kỷ luật cảnh cáo 6 trường hợp). Chú ý phát huy vai trò của Đảng ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong PCTN; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001-2008,....
 
          Tuy nhiên qua kiểm tra công tác PCTN của đơn vị còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu kĩ; hình thức chưa phong phú, đa dạng. Việc triển khai các giải pháp phòng ngừa chưa triệt để, chưa thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 Chính phủ. Chưa xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ viên chức theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Công tác kiểm tra, giám sát có việc còn hạn chế sai sót, dư luận và báo chí phản ảnh (như việc giám sát lập dự toán, thi công, nghiệm thu các công trình thực hiện Dự án cấp nước ORET giai đoạn I (2006-2010), tại Kết luận thanh tra của  tỉnh đã thể hiện có nhiều vi phạm, kiến nghị thu hồi 71 triệu đồng, phải giảm trừ quyết toán 955 triệu đồng. ..vv.); Chưa phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp, quản lý hồ sơ, tài liệu về phòng, chống tham nhũng đảm bảo tính hệ thống, nề nếp.

      Đoàn kiểm tra kiến nghị Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí;  thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tăng cường tuyên truyền,đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò của các đoàn thể, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong PCTN. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, nội quy, quy định về quản lý tài chính, tài sản nhà nước cho phù hợp với quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Xác định một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lí kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, (như: Công tác thu chi tài chính, mua sắm tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các Dự án....). Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Phân công cán bộ quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác PCTN đảm bảo chặt chẽ, có hệ thống./.

 
             ( ĐVK/ Biên tập)
 
 
 
 

 

Các tin mới hơn
Công bố quyết định giám sát phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Cẩm Giàng(01/09/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đông(11/07/2016)
Công tác phòng chống tham nhũng tại sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.(05/07/2016)
Tình hình công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương(29/06/2016)
Thanh Miện: Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng(24/06/2016)
Các tin cũ hơn
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG(16/04/2012)
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương (16/04/2012)
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh).(11/04/2012)
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương (11/04/2012)
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Dương. (11/04/2012)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín