na
Công tác PCTN
Hải Dương: Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay
27/11/2020 12:00:00

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả thiết thực góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nên trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện. Cụ thể như: Ban hành Chỉ thị số 40- CT/TU ngày 07/01/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; Chương trình 10-CTr/TU ngày 16/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”; Kế hoạch số 17- KH/TU ngày 18/7/2016 về thực hiện Chỉ thị 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ đạo xây dựng Đề án 02 – ĐA/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “ Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng đối với cơ quan nội chính và công tác PCTN”; Kế hoạch 92- KH/ TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33- CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Kế hoạch số 53- KH/TU ngày 19/6/2017 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 08/01/2018 về nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện CT 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

 Tỉnh uỷ đã quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan tư pháp, Đài phát thanh truyền hình, Báo Hải dương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục về PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 2013 đến nay các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 1118 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCTN cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, với 89.917 người tham gia Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 32 hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổng số đối tượng tham gia hội nghị gần 6.492 lượt người.

 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Góc nhìn nội chính” trên kênh truyền hình Hải Dương phát sóng vào tuần thứ hai của tháng. Đến nay, đã xây dựng được 21 chuyên mục và nhận được nhiều phản hồi tốt của nhân dân. Báo Hải Dương đã đăng 850 tin bài, chuyên mục về phòng chống tham nhũng; trong đó có 72 tin, bài về các vụ việc tiêu cực, có dấu hiệu tham nhũng, các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đài Truyền hình Hải Dương đã phát 152 tin, bài, phóng sự điều tra theo dấu thư đề cấp đến các vụ việc tiêu cực, có dấu hiệu tham nhũng. Thông qua công tác truyền thông pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 Từ năm 2013 đến nay; Qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành thụ lý, khởi tố, điều tra 13 vụ/25 bị cáo có dấu hiệu tham nhũng; tổng tài sản thiệt hại do hành vi phạm tội tham nhũng là 12.052.000.000 đồng. Trong đó số tài sản bị chiếm đoạt là 9.382.000.000,đã thu hồi là 2.187.000.000 đồng; tài sản bị thiệt hại là 2.670.000.000 đồng, đã thu hồi là 272.000.000 đồng). Kết quả đã đưa ra xét xử là 12 vụ/23 bị cáo (còn 01 vụ/02 bị cáo chưa xét xử); Bên cạnh đó, ngành thanh tra Hải Dương đã thực hiện tổng số 3.263 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền là 328,327 tỷ đồng và 22.408 m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 188,144 tỷ đồng; thu hồi 22.408 m2 đất; kiến nghị khác: 140,183 tỷ đồng;

 Có được kết quả trên, đó là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc của các cấp, các ngành đã nghiêm túc chấp hành, tích cực triển khai thực hiện trong đơn vị mình; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ ở hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước. Các văn bản chỉ đạo về PCTN của Trung ương được các cấp, các ngành cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN được đẩy mạnh. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; việc xây dựng và hoàn thiện thể chế để PCTN được quan tâm, chú trọng; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phát hiện các hành vi tham nhũng luôn được phát huy; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN được thực hiện tốt. Tất cả các yếu tố trên là nền tảng góp phần đẩy lùi tệ nạn tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

        (VĐH/BNCTU)
Các tin mới hơn
Chống tham nhũng phải có bản lĩnh và dũng khí(01/02/2021)
BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ(26/01/2021)
Một số điểm mới của Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị(21/01/2021)
Người tham nhũng "lập công lớn" sẽ thoát án cao nhất(21/01/2021)
Diệt tham nhũng quyền lực sẽ làm rung chuyển các tham nhũng khác(21/01/2021)
Các tin cũ hơn
Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng cho trên 500 người(26/11/2020)
Phòng, chống tham nhũng: Quyết tâm chính trị của cả một nhiệm kỳ(26/11/2020)
Tham nhũng nhiều vì chưa tận dụng được sự phát hiện của dân(19/11/2020)
Vi phạm về kê khai tài sản có thể bị buộc thôi việc hoặc xử lý hình sự(19/11/2020)
Bộ Tài chính: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng(17/11/2020)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín