na
TIN NỔI BẬT
 
 
Loại văn bản:
Từ khóa:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
11-QĐi/TW 18/02/2019 Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tải file Tải về
27-CT/TW 10/01/2019 Chi thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Tải file Tải về
17-KH/TU 21/11/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tải file Tải về
03- QC/ BCĐ 31/08/2016 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Tải file Tải về
03-QC/TU 29/07/2016 Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Khối. Tải file Tải về
16- KH/TU 13/07/2016 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" Tải file Tải về
15/CT-UBND 21/06/2016 Chỉ thị về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tải file Tải về
04-KH/BNCTW 19/04/2016 Kế hoạch thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” Tải file Tải về
12345678910...
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động